Taksonomia

Taksonomia

Taksonomia jest systemem jednolitej klasyfikacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ma ona ułatwić identyfikację i klasyfikację inwestycji wspierających zrównoważony rozwój, wyznaczając warunki, jakie musi spełniać działalność gospodarcza/inwestycja, aby została zakwalifikowana jako zrównoważona.

Kogo dotyczy obowiązek raportowania?

 1. Przedsiębiorstwa zobowiązane do raportowania niefinansowego (NFRD)
 2. Uczestników rynku finansowego, którzy oferują produkty finansowe zgodnie z unijnym SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)

Kryteria uznania inwestycji za zrównoważoną środowiskowo

1.Wnosi znaczący wkład w realizację co najmniej jednego z celów środowiskowych:

 • Łagodzenie (mitygacja) skutków zmian klimatu,
 • Adaptacja do zmian klimatu,
 • Zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich,
 • Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym,
 • Zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola,
 • Ochrona i odbudowa bioróżnorodności ekosystemów;

2.Nie wyrządza poważnych szkód dla żadnego z celów środowiskowych;

3.Zapewnia minimum gwarancji dotyczących zabezpieczenia społecznego i zarządzania;

4.Spełnia techniczne kryteria kwalifikacji

Właściciele oraz zarządcy budynków powinni pamiętać, że Taksonomia ma osobne wymagania dla budynków nowych i już istniejących, a Raportowanie niefinansowe i długoterminowe plany oraz strategie dotyczące zmian klimatu będą miały wpływ na uzyskanie kapitału oraz finansowanie projektów.

Co Go4Energy może dla Państwa zrobić?

 • Opracowanie raportu zgodności inwestycji z Taksonomią UE
 • przeprowadzenie analizy wpływu certyfikacji BREEAM i LEED na Taksonomię
 • Analizy dodatkowe związane ze spełnieniem wymogów Taksonomii

Piotr Bartkiewicz 501 100 373  piotr.bartkiewicz@g4e.pl