Certyfikacja EDGE

Certyfikacja EDGE
EDGE to certyfikat dotyczący redukcji zużycia przez budynki energii, wody oraz energii  związanej z zastosowanymi materiałami budowlanymi. Został wdrożony przez International Finance Corporation w celu wspierania rozwoju budownictwa zrównoważonego i niskoenergetycznego i o niskim zużyciu wody. Jest również narzędziem do szacowania osiąganych oszczędności w zależności od wybranych technologii HVAC i wod-kan.

Oprogramowanie EDGE pokazuje w ciągu kilku minut, w jaki sposób zastosowanie kilku praktycznych opcji oszczędzania energii i wody poprawia wydajność budynku przy niewielkich lub zerowych kosztach. Liczby są wysuwane na pierwszy plan, aby ujawnić najbardziej ekonomicznie opłacalną drogę do ekologicznego budownictwa. EDGE koncentruje proces certyfikacji na aspektach technicznych, które przynoszą znaczące wyniki.  Ułatwia to deweloperom budowanie portfolio innowacji, które przyciąga nowych klientów i zwiększa wartość marki.

EDGE udowadnia, że następna generacja budynków może być bardziej opłacalna przy jednoczesnym zmniejszeniu śladu węglowego. Aby zakwalifikować się do certyfikacji, budynek musi osiągnąć 20% redukcję zużycia energii, wody i energii zawartej w materiałach w porównaniu do konwencjonalnego budynku.

W RAMACH CERTYFIKACJI EDGE ZAPEWNIAMY:

  • Reprezentowanie właściciela budynku przed instytucją certyfikującą GBCI
  • Administrowanie certyfikacją w aplikacji EDGE
  • Rejestracja certyfikacji i podpisanie umowy certyfikacyjnej z GBCI
  • Konsultowanie rozwiązań projektowych w zakresie zgodności z wymaganiami certyfikacji EDGE i wskazywanie optymalnych rozwiązań
  • Wykonywanie symulacji oczekiwanego wyniku certyfikacji stosownie do przedstawianych wariantów dokumentacji
  • Przeprowadzenie audytu dokumentacji projektowej
  • Opracowanie rekomendacji do GBCi dotyczącej akceptacji dokumentacji projektowej
  • Przeprowadzenie wizyt obiektowych podczas realizacji obiektu i po jej zakończeniu
  • Przygotowanie raportów z wizyt obiektowych i przekazanie ich wraz z rekomendacjami do GBCI
  • Przekazanie certyfikatu EDGE właścicielowi budynku

Kontakt – Agnieszka Kotkiewicz 512822458 agnieszka.kotkiewicz@g4e.pl