Kariera

Kariera

 

Nasze benefity

Obecnie otwarte rekrutacje:

Oprócz wskazanych poniżej stanowisk poszukujemy również praktykantów w zakresie Sustainability. Wszystkich zainteresowanych studentów i nie tylko zachęcamy do przesyłania swoich CV na adres rekrutacja@g4e.pl

+

Konsultant_ka ds. zrównoważonego budownictwa w dziale Dekarbonizacji

BĘDZIESZ ODPOWIADAĆ ZA:

 • Przygotowywanie modeli energetycznych budynków projektowanych i istniejących,
 • Obliczenia śladu węglowego budynków
 • Przygotowywanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków biurowych
 • Opracowywanie analiz energetycznych, komfortu termicznego i innych związanych z certyfikacją budynków
 • Udział w spotkaniach z różnymi stronami procesu Inwestycyjnego

APLIKUJ DO NAS, JEŚLI:

 • Jesteś Absolwentem/Studentem kierunków: Inżynieria Środowiska/Instalacje Budynkowe/ Budownictwo Zrównoważone / Odnawialne Źródła Energii
 • Funkcjonowanie systemów instalacji HVAC nie jest Ci obce
 • Posiadasz znajomości analityczne
 • Posługujesz się językiem angielskim na poziomie zaawansowanym w mowie i piśmie
 • Jesteś komunikatywny/a, samodzielny/a, dokładny/a
 • Posiadasz wysokie umiejętności interpersonalne
 • Hasła dekarbonizacja, ślad węglowy budynków budynków nie są Ci obce 😊

MILE WIDZIANE ALE NIEWYMAGANE:

 • Doświadczenie w projektach ubiegających się o zrównoważone certyfikaty
 • Doświadczenie w modelowaniu energetycznym budynków oraz obliczeniach śladu węglowego
 • Znajomość wymogów Taksonomii
+

Konsultant_ka ds. zrównoważonego rozwoju w dziale Optymalizacji Energetycznych

BĘDZIESZ ODPOWIADAĆ ZA:

 • Obsługa nieruchomości w zakresie zarządzania energią i środowiskiem
 • Weryfikacja prawidłowej pracy instalacji i urządzeń budynkowych (HVAC)
 • Ograniczanie kosztów eksploatacyjnych przy zachowaniu wysokiego poziomu komfortu użytkowników
 • Wsparcie przy wdrażaniu systemu BMSCare na nowych obiektach

APLIKUJ DO NAS, JEŚLI:

 • jesteś studentem lub absolwentem następujących kierunków: Inżynieria środowiska, instalacje budynkowe, budownictwo zrównoważone, odnawialne źródło energii, systemu zarządzania energią,
 • funkcjonowanie systemów wentylacji, ogrzewania i chłodzenia nie są Ci obce,
 • interesują Cię zagadnienie związane z nowymi technologiami, bazami danych, zrównoważonym rozwojem, a także ograniczaniem wpływu człowieka na środowisko,
 • posiadasz zdolności analityczne, które pozwalają Ci rozumieć i rozwiązywać problemy na podstawie dostępnych danych,
 • posługujesz się komunikatywnie językiem angielskim,
 • po zapoznaniu się z usługą: https://g4e.pl/uslugi/bmscare/
+

Konsultant_ka BREEAM

BĘDZIESZ ODPOWIADAĆ ZA:

 • Współpracę z biurami projektowymi i Generalnymi Wykonawcami w zakresie certyfikacji BREEAM
 • Koordynację przepływu informacji oraz gromadzenie dokumentacji na potrzeby certyfikacji BREEAM
 • Tworzenie dokumentacji i opracowań na cele certyfikacji (w języku angielskim)
 • Weryfikację dokumentacji pod względem wymogów BREEAM (np. dotyczącej systemów w budynku, materiałów budowalnych, itp.)
 • Raportowanie na potrzeby certyfikatu BREEAM

APLIKUJ DO NAS, JEŚLI:

 • Posiadasz znajomość procesu Inwestycyjnego
 • Posługujesz się językiem angielskim na poziomie zaawansowanym w mowie i piśmie
 • Jesteś komunikatywny/a, samodzielny/a, dokładny/a
 • Jesteś Absolwentem/Studentem kierunków: Inżynieria Środowiska/Architektura/Budownictwo/lub podobnych

MILE WIDZIANE ALE NIEWYMAGANE:

 • Doświadczenie w projektach ubiegających się o zrównoważone certyfikaty
 • Znajomość procesu certyfikacji budynków w systemie BREEAM
 • Doświadczenie na budowie
 • Uprawnienia Asesora BREEAM INC/ BREEAM In-Use

 

JAK WYGLĄDA NASZ PROCES REKRUTACYJNY?

Prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@g4e.pl
Jeśli Twoje CV wpisze się w nasze oczekiwania, spodziewaj się:

1. Telefonu od Team Leadera
2. Spotkania z Team Leaderem

Na koniec, możesz spodziewać się oferty, bądź telefonicznego feedbacku z podziękowaniem za udział w procesie rekrutacji.
CV aby mogły być rozpatrywane i przechowywane przez nas powinny zawierać klauzulę:

 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Go4Energy moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Dodatkowo wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych zawartych w ofercie pracy w bazie rekrutacyjnej administrowanej przez Go4Energy w przypadku zawarcia w nich danych w zakresie szerszym niż wymagany przepisami Kodeksu pracy oraz w sytuacji, gdy kandydat chce, aby dane zostały umieszczone w bazie rekrutacyjnej.”

Jesteśmy pracodawcą realizującym politykę równych szans, co potwierdza podpisana przez nas Karta Sygnatariuszy Różnorodności
Kierujemy się zasadą zakazu wszelkiej dyskryminacji, w szczególności ze względu na: tożsamość płciową, pochodzenie etniczne bądź społeczne, rasę, kolor skóry, religię, przekonania, niepełnosprawność lub orientację seksualną.