ESG

ESG

Uwzględnianie czynników ESG w ocenie przedsiębiorstwa czy inwestycji stale rośnie na znaczeniu, nie tylko ze względu na oczekiwania interesariuszy, ale również i wymogi prawne. Raportowanie niefinansowe dotyczy coraz większej liczby organizacji, nakładając obowiązek ujawniania informacji o zarządzaniu kwestiami zrównoważonego rozwoju. 

Raportowanie ESG inaczej raportowanie CSR, zrównoważonego rozwoju, niefinansowe obejmuje ujawnienie informacji o zarządzaniu przez firmę czynnikami środowiskowymi, społecznymi oraz dotyczącymi ładu korporacyjnego (w skrócie ESG, z ang. environmental, social and governance). 

16 grudnia 2022 r. w Dzienniku Urzędowym UE została opublikowana dyrektywa ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. CSRD, z ang. Corporate Sustainability Reporting Directive). 

Kogo dotyczy obowiązek raportowania? 

Dotychczasowy obowiązek raportowania wynikający z NFRD (The Non-Financial Reporting Directive) został znacznie rozszerzony. Przewidziano trzystopniowy harmonogram wprowadzania nowych obowiązków. 
 1. Sprawozdawczość w 2025 r. za rok obrotowy 2024 w odniesieniu do przedsiębiorstw już podlegających dyrektywie o sprawozdawczości niefinansowej, czyli spełniające minimum dwa z trzech poniższych wymagań: 
  • zatrudnianie powyżej 500 pracowników, 
  • osiąganie powyżej 85 mln zł sumy finansowej 
  • osiąganie powyżej 170 mln przychodów netto. 
 2. Sprawozdawczość w 2026 r. za rok obrotowy 2025 w odniesieniu do przedsiębiorstw jeszcze niepodlegających dyrektywie o sprawozdawczości niefinansowej, czyli wszystkich dużych przedsiębiorstw zatrudniających ponad 250 pracowników i mających obrót w wysokości 40 mln EUR. 
 3. Sprawozdawczość w 2027 r. za rok obrotowy 2026 w odniesieniu do notowanych na rynkach regulowanych MŚP z wyjątkiem mikroprzedsiębiorstw, małych i niezłożonych instytucji kredytowych i wewnętrznych zakładów ubezpieczeń.
Firmy działające w obszarach finansowania nadal powinny prowadzić raportowanie zgodnie z SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).

Co Go4Energy może dla Państwa zrobić? 

 • Przeprowadzenie procesu raportowania ESG dla organizacji zgodnie z najnowszymi standardami
 • Opracowanie raportu ESG dla budynku 
 • Opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju 
 • Doradztwo dotyczące regulacji UE w zakresie zmian klimatycznych 
 • Analizę wskaźników środowiskowych ze wskazaniem sposobów ich poprawy (np. polepszenie efektywności energetycznej budynków) 
 • Analizę śladu węglowego organizacji 
 • Przygotowanie strategii dojścia do neutralności klimatycznej firmy 

Kontakt:

Piotr Bartkiewicz 501 100 373  piotr.bartkiewicz@g4e.pl