GRESB

GRESB

Go4Energy oferuje kompleksowe wsparcie dla firm z branży Property w zakresie oceny przedsiębiorstwa w ratingu GRESB. Go4Energy zapewnia poprawne przekazanie danych do oceny ratingu GRESB oraz uzyskanie realnego wyniku uwzględniającego wszystkie działania firmy pokazujące jej zaangażowanie i troskę o zgodność z polityką ESG.

System oceny GRESB dla Real Estate jest globalnym standardem raportowania i benchmarku ESG dla firm z branży Property, prywatnych funduszy, deweloperów oraz inwestorów, którzy inwestują w nieruchomości. Powstały w 2009 roku Benchmark GRESB w 2021 zachęcił do udziału w ankiecie Real Estate ponad 1 520 firm, które mogły sprawdzić i porównać swoje wyniki w zakresie ESG z rynkiem.

System oceny GRESB dla Real Estate zapewnia inwestorom informacje i narzędzia do monitorowania i zarządzania zakresem ESG dla ich inwestycji oraz pozwala na przygotowanie się na nadchodzące obowiązki raportowania ESG (od 2025 roku będą obowiązywały wszystkie duże spółki spełniające 2 z 3 kryteriów: zatrudnianie powyżej 250 osób, suma bilansowa przekraczająca 20 mln euro rocznie, roczne przychody przekraczające 40 mln euro). Uczestnicy oceny GRESB otrzymują wiedzę jaki jest ich poziom w zakresie ESG w porównaniu do konkurencji, jakie mają możliwości, aby poprawić ich wynik oraz uzyskują platformę komunikacyjną do nawiązania kontaktu z inwestorami.

Benchmark GRESB ocenia trzy komponenty:

  • Management – oceniający zarządzanie przedsiębiorstwem w kontekście ESG
  • Performance – oceniający eksploatacje budynków znajdujących się w portfelu klienta, zagadnienia dotyczące zużycia mediów w obiekcie oraz emisję śladu węglowego
  • Development – oceniający realizowanie polityki ESG na nowych inwestycjach
Skompletowane dane są przekazywane przez firmy do oceny przez rating GRESB raz w roku, w trzymiesięcznym okresie – od 1 kwietnia  do 1 lipca. Na wynik oceny wpływa między innymi jak największa szczegółowość zbieranych danych do analizy, co wspierają opracowane przez G4E systemy monitorowania zużycia mediów GreenFM i BMSCare. Po przeanalizowaniu danych z wszystkich firm przez GRESB uczestnicy dostają indywidualne wyniki, które mogą udostępnić inwestorom.

Schemat funkcjonowania ratingu GRESB z uwzględnieniem wsparcia G4E dla firm sprawdzających swój poziom ESG

Wybierając Go4Energy jako firmę wspierającą w zakresie GRESB uzyskuje się kompleksową obsługę, która obejmuje:

  • Kompletowanie i weryfikację potrzebnych danych,
  • Specjalistyczne doradztwo merytoryczne zakresu GRESB,
  • Pomoc w uzyskaniu jak najlepszych wyników w benchmarku,
  • Odpowiednie uzupełnianie danych i informacji w formularzach i portalu GRESB,
  • Sugestie i wskazówki jakie zmiany wprowadzić w celu poprawienia wyników,
  • Doradztwo specjalistów zajmujących się tematyką ESG oraz ograniczaniem zużycia mediów oraz śladu węglowego,

Kompletowanie i weryfikacja danych wymaga zaangażowania również Zarządców i Działów Technicznych. Go4Energy posiada wieloletnie doświadczenie współpracy z Obsługą budynków w ramach analiz GreenFM. Dodatkowo firmy mogą się zdecydować na rozwiązanie Go4Energy – aplikację BMSCare, która zapewni automatyczne zbieranie i analizę danych, co znacznie uprości proces kompletowania danych na potrzeby ratingu GRESB.

 

Istotnym ułatwieniem w kompletowaniu jak najszerszego i najbardziej szczegółowego zakresu danych na potrzeby oceny GRESB może być aplikacja BMSCare stworzona przez Go4Energy, która pozwala na analizę szczegółowych danych z liczników BMS. Aplikacja BMSCare umożliwia istotne ograniczenie zużycia energii oraz emisji CO2 w budynku, co pozwoli na uzyskanie coraz lepszych wyników w ankiecie oraz pokazanie świadomości naszych klientów w konieczności dostosowywania przedsiębiorstwa do coraz wyższych globalnych standardów w zakresie ESG. Za pomocą środowiska BMSCARE można wygenerować odpowiednio sformatowane i zagregowane dane na potrzeby uzupełnienia formularzy GRESB.

 

G4E realizowało wsparcie w zakresie GRESB dla Skanska Property Poland – wsparcie obejmowało kompletowanie oraz weryfikację danych z zakresu Performance, wsparcie merytoryczne oraz uzupełnianie wyników w formularzach i portalu GRESB.

Firma G4E w 2017 roku we współpracy ze Skanska Property i Cushman&Wakefield stworzyła raport „Zużycie energii w budynkach biurowych”

G4E posiada bogate doświadczenie w analizie zużycia mediów m.in. poprzez realizację usługi GreenFM

Go4Energy wychodząc naprzeciw potrzebom klientów już w 2017 roku stworzyła we współpracy ze Skanska oraz Cushman&Wakefield nowatorską metodę porównywania budynków pod kątem energetycznym. Podsumowaniem przeprowadzonych prac był raport „Zużycie energii w budynkach biurowych”. Powstały w ten sposób benchmark, uwzgledniający zastosowane rozwiązania oraz wpływ najemców na zużycie mediów pozwolił na porównanie budynków w podobny sposób jak jest to realizowane w ratingu GRESB, co pokazuje pionierskie podejście inżynierów G4E do zagadnienia porównywania budynków.

 

List referencyjny dotyczący realizacji wsparcia w GRESB od Skanska Property.

Zobacz również:

GREENFM

ESG i TAKSONOMIA

Raport – Zużycie energii w budynkach biurowych

 

Kontakt

Andrzej Moruń nr tel.: 516 495 755 andrzej.morun@g4e.pl