Aktualności

Rekordowy 2023 rok Działu Audytów i Pomiarów Go4Energy!
Rekordowy 2023 rok Działu Audytów i Pomiarów Go4Energy!

Rekordowy 2023 rok Działu Audytów i Pomiarów Go4Energy!

W 2023 roku Dział Audytów i Pomiarów Go4Energy przeprowadził rekordową liczbę audytów optymalizacyjnych. Łącznie opracowaliśmy różnego rodzaju analizy wskazujące możliwości obniżenia zapotrzebowania na energię oraz redukcję śladu węglowego dla ponad 70 obiektów. W ramach realizacji projektów kilkukrotnie przemierzyliśmy Polskę wzdłuż i wszerz od Rzeszowa po Szczecin i od Bielska Białej po Gdynię. Analizowaliśmy biurowce, galerie handlowe, parki logistyczne, zakłady produkcyjne i szpitale. Wskazaliśmy klientom, jak mogą oszczędzić tysiące kWh energii i ograniczyć emisję dziesiątek ton CO2 do atmosfery, dokładając naszą cegiełkę do procesu dekarbonizacji. »

Zobacz więcej
Nowe certyfikaty BREEAM New Construction w ramach współpracy z firmą Operator ARP Sp. z o.o

Nowe certyfikaty BREEAM New Construction w ramach współpracy z firmą Operator ARP Sp. z o.o

Z dumą chwalimy się nowymi certyfikatami BREEAM New Construction w ramach współpracy z firmą Operator ARP Sp. z o.o. Dwa nowoczesne biurowce: Urbi Ferro w Stalowej Woli i Porta Mare w Elblągu niedawno zostały uhonorowane certyfikatami BREEAM na poziomie Good. Inwestycja w Stalowej Woli uzyskała wynik 49,9% na etapie Post-Construction, a budynek w Elblągu uzyskał 49,8% na etapie Interim. Inwestycje te są realizowane w ramach Programu Fabryka, który ma na celu aktywizację potencjału biznesowego średnich miast w Polsce. »

Zobacz więcej
SYNDROM CHOREGO BUDYNKU –  Jakie narzędzia certyfikacji LEED/WELL pomogą go wykryć i zwalczyć?

SYNDROM CHOREGO BUDYNKU – Jakie narzędzia certyfikacji LEED/WELL pomogą go wykryć i zwalczyć?

Syndrom chorego budynku. Czy wiedziałeś, że Twój budynek także może „zachorować”? Choroby związane z użytkowaniem budynku dotyczą około 25% użytkowników. Do najczęstszych objawów należą bóle głowy, zaczerwienienie oczu czy podrażniona skóra. Go4Energy wykonuje pomiary jakości powietrza, w ramach certyfikacji dla budynków istniejących LEED O+M oraz certyfikacji WELL. Przeprowadzenie pomiarów powietrza, jest pomocne przy ocenie jakości powietrza i wyeliminowaniu ewentualnych źródeł zanieczyszczeń. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej na temat syndromu chorego budynku oraz jakie narzędzia certyfikacji LEED i WELL pomogą go wykryć i zwalczyć. »

Zobacz więcej
Go4Energy zawiera strategiczne partnerstwo z Access4you w zakresie międzynarodowej certyfikacji dostępności

Go4Energy zawiera strategiczne partnerstwo z Access4you w zakresie międzynarodowej certyfikacji dostępności

Zrównoważone budownictwo to także dostępność. Go4Energy ogłasza partnerstwo z węgierską firmą Access4you i jest jedyną firmą w Polsce z akredytacją do przeprowadzania certyfikacji. »

Zobacz więcej
#Go4ESG – Jak przygotować się do raportowania ESG?

#Go4ESG – Jak przygotować się do raportowania ESG?

Unijna dyrektywa CSRD nakłada na firmy obowiązek sporządzania raportów ESG, zgodnie z przyjętym kalendarzem. Jeżeli wydaje się nam, że mamy jeszcze czas, niestety jesteśmy w błędzie. Raportowanie niefinansowe to angażujący proces, który dodatkowo wymaga czasu na odpowiednie przygotowanie. Dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) wprowadziła obowiązek raportowania w zakresie ESG dla znacznie większej grupy firm, niż to było wymagane dotychczas. Zostały przyjęte również nowe, jednolite standardy - ESRS (European Sustainability Reporting Standards) - według których w spójny sposób będziemy raportować. »

Zobacz więcej
P180 jednym z pierwszych biurowców z BMSCare!

P180 jednym z pierwszych biurowców z BMSCare!

Jednym z pierwszych budynków, na których został uruchomiony system BMSCare jest warszawski biurowiec P180 firmy Skanska. Od kilku tygodni dane o jego funkcjonowaniu są zbierane i przetwarzane przez system BMSCare. »

Zobacz więcej
#GO4ESG – Budynki cyrkularne

#GO4ESG – Budynki cyrkularne

Światowa Rada ds. Zasobów Naturalnych (WRI) i Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) szacują, że budownictwo jest odpowiedzialne za około 36% globalnego zużycia energii. Konsumuje ok. 50% zasobów surowców i generuje blisko 40% emisji gazów cieplarnianych. Kluczowa zatem staje się zmiana sposobu, w jaki tworzymy i eksploatujemy budynki. »

Zobacz więcej
Philips House z certyfikatem BREEAM In-Use na poziomie Excellent w części Asset oraz Building Management

Philips House z certyfikatem BREEAM In-Use na poziomie Excellent w części Asset oraz Building Management

Z przyjemnością informujemy, że budynek Philips House, zlokalizowany przy al. Jerozolimskich 195B w Warszawie, otrzymał certyfikat BREEAM In-Use na poziomie Excellent w części Asset oraz Building Management. Jest to pierwszy wspólnie certyfikowany budynek z portfolia Globalworth w wersji BREEAM In-Use Commercial V6. »

Zobacz więcej
15 urodziny G4E

15 urodziny G4E

Dziś mamy niezwykły powód do świętowania! Z dumą i radością informujemy, że Go4Energy obchodzi swoje 15 urodziny! »

Zobacz więcej
#GO4ESG – BREEAM a Taksonomia UE

#GO4ESG – BREEAM a Taksonomia UE

Chociaż będące osobnymi systemami – zarówno Taksonomia UE, jak i certyfikacja BREEAM dotyczą nieruchomości. Obecnie certyfikacja BREEAM jest zgodna z kryteriami Taksonomii na całkiem wysokim poziomie – większość kryteriów Taksonomii jest w pełni lub częściowo ujęta również w certyfikacji BREEAM. »

Zobacz więcej
#Go4ESG – ESRS: European Sustainability Reporting Standards

#Go4ESG – ESRS: European Sustainability Reporting Standards

Unia Europejska kontynuuje swoje wysiłki w zakresie zwiększania odpowiedzialności przedsiębiorstw i poprawy zrównoważonego rozwoju. W tym kontekście, wprowadzany jest nowy standard raportowania o nazwie ESRS, czyli European Sustainability Reporting Standards. Celem ESRS jest zwiększenie przejrzystości i wiarygodności informacji przekazywanych przez przedsiębiorstwa na temat ich wpływu społecznego i środowiskowego. Przedsiębiorstwa są coraz bardziej świadome konieczności uwzględniania aspektów społecznych i środowiskowych w swojej strategii biznesowej, a ESRS ma na celu ułatwienie i uporządkowanie tego procesu. »

Zobacz więcej

Archiwum aktualności