Certfikacja GBS

Certfikacja GBS

GBS (Green Building Standard) to polski system certyfikacji budynków. Organem przyznającym ten certyfikat jest Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Wspierania Budownictwa Zrównoważonego (OSWBZ.org)

Celem Certyfikacji GBS jest promowanie budynków, w których zastosowano następujące rozwiązania projektowe:

  • zapewnienie komfortu użytkownika
  • stworzenie przyjaznych warunków środowiska wewnętrznego
  • opracowanie procedur, pozwalających na utrzymanie przyjaznych warunków środowiska wewnętrznego w trakcie eksploatacji
  • zapewnienie dodatkowych udogodnień dla użytkowników
  • zracjonalizowanie zużycia energii w budynku
  • opracowanie procedur, zapewniających utrzymanie racjonalnego zużycia energii w trakcie eksploatacji
  • włączenie użytkowników we współtworzenie komfortowego środowiska wewnętrznego przy racjonalnym zużyciu energii poprzez ich szkolenie
Oceniane rozwiązania projektowe bazują na modelu budynku. W celu zachowania spójności danych przyjęto, że model budynku, zastosowany podczas całej procedury oceny, powinien stanowić podstawę zarówno do oceny środowiska wewnętrznego, jak i zużycia energii.

Ideą certyfikacji Green Building Standard jest promocja budynków, w których dzięki projektowaniu zintegrowanemu wszystkie strony procesu inwestycyjnego (Inwestor, Właściciel, Projektant, Wykonawca, Zarządca) będą mogły stworzyć zdrowe, bezpieczne i komfortowe środowisko dla użytkowników budynku, przy zmniejszonym w stosunku do obowiązujących wymagań zużyciu energii. Procesowi certyfikacji mogą zostać poddane budynki nowoprojektowane oraz budynki po gruntownej modernizacji.

Nasze Realizacje

Kontakt – Zuzanna Sewerynik 507 863 878 Zuzanna.Sewerynik@g4e.pl