Certyfikacja BREEAM

Certyfikacja BREEAM

BREEAM jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych na świecie systemów oceny budynków pod kątem zrównoważonego rozwoju.

Powstał w Wielkiej Brytanii jako odpowiedź na potrzeby wprowadzenia zrównoważonego budownictwa na wszystkich etapach życia budynku, od procesu projektowania poprzez budowę do fazy użytkowej i rozbiórki.

BREEAM opiera się na standardach europejskich z możliwością ich dostosowania do standardów lokalnych. Certyfikat przyznawany jest przez BRE (Building Research Establishment) na podstawie materiałów i raportu przygotowanych przez licencjonowanego asesora.

BREEAM bierze pod uwagę wiele zagadnień charakteryzujących budynek czy powierzchnię najmu, w tym m.in.:

 • jakość środowiska wewnętrznego
 • efektywność energetyczna
 • dostępność środków transportu miejskiego
 • materiały budowlane
 • zarządzanie eksploatacją budynku
 • gospodarka wodna i odpadami.

Ocenie w procesie certyfikacji BREEAM mogą podlegać budynki nowoprojektowane (BREEAM NC), istniejące (BREEAM In-Use), remontowane oraz powierzchnie najmu (BREEAM RFO).

Certyfikat BREEAM IN-Use

BREEAM In-Use jest wielokryterialnym systemem certyfikacji przeznaczony dla istniejących budynków, użytkowanych przez okres minimum 2 lat. W ramach certyfikatu oceniane są zarówno rozwiązania proekologiczne zastosowane w budynku jak i efektywność zarządzania obiektem.

Procesowi certyfikacji mogą zostać poddane budynki biurowe, handlowe, przemysłowe, mieszkalne, hotelowe oraz szkoły, jak firmy zarządzające obiektami.

 Certyfikat BREEAM New Construction

BREEAM New Construction to wielokryterialny system oceny jakości nowoprojektowanych budynków będący obecnie standardem w branży nieruchomości w Europie i na świecie stosowanym przez inwestorów oraz deweloperów.

Procesowi certyfikacji mogą zostać poddane budynki biurowe, handlowe, przemysłowe i mieszkalne, jak również każdy inny typ budynku po wcześniejszym uzgodnieniu z jednostką certyfikującą.

Certyfikat BREEAM RFO

BREEAM Refurbishment and Fit-Out to wielokryterialny system oceny jakości budynków remontowanych oraz powierzchni najmu.

Procesowi certyfikacji mogą zostać poddane budynki biurowe, handlowe, przemysłowe, mieszkalne, hotelowe oraz szkoły, jak nowoprojektowane i re-aranżowane powierzchnie najmu.

Budynek oraz zarządca budynku mogą otrzymać certyfikat BREEAM na jednym z sześciu poziomów, w zależności od liczby uzyskanych punktów:

 • Acceptable
 • Pass
 • Good
 • Very Good
 • Excellent
 • Outstanding

Kontakt

Michał Stanuch nr tel.: 502034886 Michal.Stanuch@g4e.pl

Nasze realizacje