Realizowane projekty

Projekty Unijne

Realizowany projekt UE:

BMSCare – zintegrowane środowisko diagnostyczne systemów budynkowych w zakresie komfortu ludzi, środowiska i energii.

Celem projektu jest stworzenie zintegrowanego środowiska diagnostycznego do zdalnego monitoringu i badania systemów budynkowych, w tym systemów automatycznej regulacji i sterowania BMS/BEMS/HMS.

» Zobacz więcej

Realizowany projekt UE:

BSC – Building Systems Commissioning. Usługa kompleksowych odbiorów systemów budynkowych.

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnej usługi kompleksowych odbiorów systemów budynkowych. Innowacyjność usługi kompleksowych odbiorów systemów budynkowych polega na wykorzystaniu wyników rozszerzonych pomiarów funkcjonalnych do określenia rzeczywistego poziomu komfortu termicznego, akustycznego, wizualnego wraz z określeniem rzeczywistej charakterystyki energetycznej budynków.

» Zobacz więcej