Modelowanie

Modelowanie

Modelowanie – dynamiczne symulacje komputerowe umożliwiają osobom zaangażowanym w proces projektowania nowego lub modernizację istniejącego budynku, podejmowanie decyzji optymalizujących rozwiązania architektoniczne oraz instalacyjne. Wykonane analizy wskazują możliwości zmniejszenia zużycia energii oraz zapewnienia odpowiednich warunków środowiska wewnętrznego.

Zwiększony poziom świadomości jak i rosnące wymagania na rynku nieruchomości sprawiły iż kluczowym stało się analizowanie zużycia energii oraz parametrów środowiska wewnętrznego budynku już na etapie projektowania.

Nasza oferta obejmuje:

  • Doradztwo w zakresie optymalnych rozwiązań instalacyjnych i architektonicznych, wpływających na zużycie energii
  • Analizy cyklu życia budynku (life cycle assesment)
  • Analizy zużycia energii (modelowanie energetyczne)
  • Analizy wykorzystania oświetlenia naturalnego w budynku (daylight)
  • Analizy komfortu termicznego wewnątrz pomieszczeń (thermal comfort)
  • Analizy możliwości wykorzystania wentylacji naturalnej
  • Wykonywanie Świadectw Charakterystyki Energetycznej budynków
Wykonujemy analizy dodatkowe niezbędne do uzyskania oczekiwanego poziomu certyfikacji BREEAM, LEED, WELL, GBS. W naszym portfolio znajduje się blisko 100 modeli energetycznych na potrzeby certyfikacji, w tym takich inwestycji jak: West Station, CEDET, WarsawSpire, GreenDay. I wiele innych.

Modelowanie energetyczne umożliwia porównanie zużycia energii w stosunku do budynku referencyjnego. Na etapie eksploatacji daje możliwość sprawdzenia, czy budynek spełnia wymagania założone na etapie projektowania. Zasymulowanie rzeczywistego zużycia energii na podstawie aktualnych faktur umożliwia znalezienie obszarów, które wymagają optymalizacji oraz oszacowanie potencjalnych oszczędności przy zastosowaniu ulepszonych rozwiązań (termomodernizacja, remonty itd.). Dzięki połączeniu usługi z GreenFM  możliwe staje się zasymulowanie rzeczywistej pracy urządzeń w budynku.

Poprzez doradztwo techniczne oraz wykonane symulacje komputerowe budynków możliwe jest przeanalizowania wpływu na środowisko zastosowanych materiałów budowlanych i wykończeniowych w całym cyklu życia budynku (analiza LCA), co pozwala na podejmowanie racjonalnych decyzji i bezpośrednio przyczynia się do redukcji emisji dwutlenku węgla.

Kontakt

Zuzanna Sewerynik nr tel.: 507 863 878  Zuzanna.Sewerynik@g4e.pl

Nasze realizacje