Audyty, pomiary

Audyty, pomiary

Audyt energetyczny jest wieloetapową procedurą mającą na celu optymalizację zużycia energii oraz redukcję kosztów związanych z jej produkcją i transportem, eksploatacją istniejącego budynku, procesu technologicznego, instalacji.

Prawidłowo przeprowadzony audyt przynosi wymierne korzyści finansowe, a także eksploatacyjne. Jest to złożony proces, realizowany w kilku głównych etapach:

  • Zbieranie danych – pierwszy etap obejmuje przegląd dokumentacji, wizytację obiektu, sporządzenie inwentaryzacji systemów technologicznych oraz przeprowadzenie analizy ich funkcjonowania i pomiarów. Ponadto zebrane zostają dane dotyczące zużycia energii oraz informacje związane z obsługą techniczną obiektu.
  • Analiza danych – w ramach drugiego etapu przeprowadzana jest analiza danych zebranych podczas etapu pierwszego, pozwalająca określić obszary zużycia energii.
  • Wnioski i zalecenia – w ostatnim etapie przedstawione zostają propozycje modernizacji zmierzających do optymalizacji zużycia energii, z uwzględnieniem ich rezultatu ekonomicznego.
W zależności od oczekiwań klienta audyty energetyczne wykonujemy w oparciu o polskie przepisy, w tym nową Ustawę o efektywności energetycznej, implementującą dyrektywę europejską 2012/27/UE, lub wytyczne ASHRAE, związane przede wszystkim z certyfikacją LEED.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Specyficzną formą audytu energetycznego jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa, dedykowany dla dużych przedsiębiorstw, czyli zgodnie z definicją z Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dla firm zatrudniających co najmniej 250 pracowników lub osiągających co najmniej 50 milionów € rocznego obrotu. W ramach audytu energetycznego przedsiębiorstwa należy przeanalizować procesy odpowiedzialne za zużycie co najmniej 90% energii, a także nieruchomości oraz środki transportu użytkowane w ramach działalności.

Badanie jakości środowiska wewnętrznego wykonujemy w oparciu o autorską metodykę pomiarów podstawowych parametrów fizycznych powietrza, obecności zanieczyszczeń, a także innych czynników, wpływających na komfort i samopoczucie w miejscu pracy.

Nasza oferta obejmuje następujące pomiary i badania:

  • Pomiary instalacji HVAC
  • Badania jakości środowiska wewnętrznego – IEQ
  • Badania termowizyjne
  • Pomiary zgodne z systemami certyfikacji LEED, BREEAM, WELL Building Standard
  • Przeglądy systemów automatyki BMS/odbiory instalacji automatyki BMS
  • Badania jakości powietrza zewnętrznego i wewnętrznego
  • Badania mikrobiologiczne powietrza

Nasze realizacje

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.