BMSCare

BMSCare

BMSCare to technologia przyszłości, która już dziś odpowiada na potrzeby zrównoważonego budownictwa.

BMSCare to system wspierający obsługę dużych portfeli nieruchomości w zakresie zarządzania energią i środowiskiem, weryfikacji pracy urządzeń, a także ograniczenia kosztów eksploatacyjnych przy wykorzystaniu mechanizmów sztucznej inteligencji. BMSCare wspomaga firmy w osiąganiu neutralności klimatycznej i spełnianiu wymogów wprowadzanych przez kolejne dyrektywy unijne.

Raportowanie ESG dla właścicieli i najemców budynku

BMSCare pozwala zbierać, monitorować i przetwarzać dane pochodzące z systemów automatyki budynkowej, a także systemów wspierających obsługę nieruchomości. Posiadając tak dużą liczbę danych system BMSCare pozwala kompleksowo wspierać proces niefinansowego raportowanie ESG. Aplikacja udostępniając uporządkowane odczyty ze wszystkich liczników energii elektrycznej, ciepłomierzy i wodomierzy pozwala określać zarówno chwilową jak i okresową efektywność energetyczną budynku, a odpowiednie przeliczenie tych wartości wskaże nam wysokość kosztów eksploatacyjnych oraz wpływ budynku na środowisko. Posiadając dane z kilku budynków możemy je porównywać, a wyznaczane przez BMSCare wskaźniki zużycia poszczególnych mediów umożliwiają wytypowanie obiektów oraz miesięcy, w których zużycie jest powyżej oczekiwanego poziomu. Kompleksowa analiza nieruchomości jest świetnym narzędziem do monitorowania efektów przyjętych w organizacji strategii zrównoważonego rozwoju.

Audyt efektywności działania systemu BMS

System BMSCare oprócz danych licznikowych analizuje także dane techniczne pochodzące z instalacji i urządzeń budynkowych. Zastosowane w BMSCare zaawansowane algorytmy analityczne pozwalają wykryć nieprawidłowości w pracy systemów HVAC, gdy tylko takie się pojawią. Nie ma znaczenia czy BMSCare zostanie uruchomiony w fazie odbiorów, czy budynek funkcjonuje od wielu lat, szybkie wykrywanie usterek realnie zwiększa efektywność obsługi technicznej  budynku, wydłuży żywotność urządzeń, zmniejszy koszty, a także poprawi komfort użytkowników.

Optymalizacja bazująca na sztucznej inteligencji

Posiadając wszystkie informacje o funkcjonowaniu użytkowników, budynku i instalacji  system BMSCare umożliwia bezpieczne przejęcie kontroli nad wybranymi procesami. Wiedząc ile osób przebywa w danej strefie budynku system BMSCare jest w stanie precyzyjnie nawiewać ilość powietrza dostosowaną do ich bieżących potrzeb. Dodatkowo algorytmy wykorzystujące techniki sztucznej inteligencji optymalizują efektywność wytwarzanie chłodu przez agregaty, a także eliminują okresy antagonistycznej pracy central wentylacyjnych z urządzeniami na powierzchni najmu. Optymalizacja pracy urządzeń pozwala osiągać realne oszczędności oraz wspierać proces dekarbonizacji budynków.

System został wprowadzony w 5 budynkach: 

  • Brama Miasta B
  • Generation Park Y
  • Centrum Południe 2
  • Spark B
  • High Five C

Jesteś zainteresowany systemem? Wypełnij formularz!

Kontakt

Robert Iliński
nr tel.: 502525111
robert.ilinski@g4e.pl