Commissioning

Commissioning

Proces Commissioningu jest procedurą dodatkowej (z punktu widzenia ustawodawstwa oraz praktyki budowlanej) weryfikacji prawidłowości wykonania i funkcjonowania systemów budynkowych, pod kątem zgodności z dokumentacją projektową i wytycznymi inwestora, jakości działania oraz optymalizacji.

Proces Commissioningu realizowany jest:

  • jako element certyfikacji LEED,
  • na zlecenie inwestora oczekującego wysokiej jakości wykonania instalacji.

Proces ten ma na celu całościową weryfikację, poczynając od procesu planowania i projektowania, poprzez etap budowy i odbiorów, a skończywszy na procesie użytkowania.

Przeprowadzenie procesu Commissioningu jest nie tylko możliwością zdobycia dodatkowych punktów (Enhanced Commissioning), ale również jest tak zwanym Prerequisitem, czyli punktem niezbędnym do spełnienia przy staraniu się o uzyskanie certyfikatu LEED.

Zwiększony poziom świadomości i rosnące wymagania użytkowników, sprawiły, iż kluczowym elementem, pomijanym dość często przez osoby zaangażowane w realizację projektu, stała się faza użytkowania obiektu. Zapewnienie komfortu użytkownika, poprzez przeszkolenie i przekazanie wiedzy dotyczącej instalacji, daje najbardziej optymalne skutki, zarówno odnosząc się do subiektywnych odczuć użytkowników budynku, jak i wymierne finansowo efekty.

W skład naszego zespołu wchodzi osoba z uprawnieniami Commissioning Authority (CxA), która jest odpowiedzialna za przeprowadzenie i koordynację procesu Commissioningu.

Jesteśmy firmą dynamicznie się rozwijającą i na bazie kilkuletniego doświadczenia, zdobytego przy licznych realizacjach, poszerzyliśmy naszą ofertę m.in. o:

  • recenzję instalacji mechanicznych (na podstawie opisów technicznych i rysunków) objętych procesem nadzoru pod względem ich przyszłościowej regulacji,
  • dodatkowe pomiary kontrolne, sprawdzające poprawność wyregulowania instalacji wentylacji, wody lodowej, ciepła technologicznego i centralnego ogrzewania.

Wykonanie dodatkowej recenzji we wczesnym stadium projektu wykonawczego oraz pomiarów kontrolnych jeszcze przed oddaniem budynku do użytkowania, pozwala zapewnić, iż wszystkie systemy, podlegające procesowi Commissioningu, są zaprojektowane i zainstalowane zgodnie z wymaganiami Inwestora. Dodatkowo, systemy zostają przetestowane w celu wykrycia i wyeliminowania ewentualnych błędów zarówno projektowych, jak i regulacyjnych

Kontakt

Piotr Krysztopa nr tel.: 515 383 161 Piotr.Krysztopa@g4e.pl

Nasze realizacje