Nowoczesne metody

racjonalizacji zużycia
energii w budynkach

» Zobacz więcej

Zobacz projekty UE które aktualnie realizujemy

Zobacz więcej

Aktualności

Rekordowy 2023 rok Działu Audytów i Pomiarów Go4Energy!

Rekordowy 2023 rok Działu Audytów i Pomiarów Go4Energy!

W 2023 roku Dział Audytów i Pomiarów Go4Energy przeprowadził rekordową liczbę audytów optymalizacyjnych. Łącznie opracowaliśmy różnego rodzaju analizy wskazujące możliwości obniżenia zapotrzebowania na energię oraz redukcję śladu węglowego dla ponad 70 obiektów. W ramach realizacji projektów kilkukrotnie przemierzyliśmy Polskę wzdłuż i wszerz od Rzeszowa po Szczecin i od Bielska Białej po Gdynię. Analizowaliśmy biurowce, galerie handlowe, parki logistyczne, zakłady produkcyjne i szpitale. Wskazaliśmy klientom, jak mogą oszczędzić tysiące kWh energii i ograniczyć emisję dziesiątek ton CO2 do atmosfery, dokładając naszą cegiełkę do procesu dekarbonizacji. »

Zobacz więcej
Nowe certyfikaty BREEAM New Construction w ramach współpracy z firmą Operator ARP Sp. z o.o

Nowe certyfikaty BREEAM New Construction w ramach współpracy z firmą Operator ARP Sp. z o.o

Z dumą chwalimy się nowymi certyfikatami BREEAM New Construction w ramach współpracy z firmą Operator ARP Sp. z o.o. Dwa nowoczesne biurowce: Urbi Ferro w Stalowej Woli i Porta Mare w Elblągu niedawno zostały uhonorowane certyfikatami BREEAM na poziomie Good. Inwestycja w Stalowej Woli uzyskała wynik 49,9% na etapie Post-Construction, a budynek w Elblągu uzyskał 49,8% na etapie Interim. Inwestycje te są realizowane w ramach Programu Fabryka, który ma na celu aktywizację potencjału biznesowego średnich miast w Polsce. »

Zobacz więcej
SYNDROM CHOREGO BUDYNKU –  Jakie narzędzia certyfikacji LEED/WELL pomogą go wykryć i zwalczyć?

SYNDROM CHOREGO BUDYNKU – Jakie narzędzia certyfikacji LEED/WELL pomogą go wykryć i zwalczyć?

Syndrom chorego budynku. Czy wiedziałeś, że Twój budynek także może „zachorować”? Choroby związane z użytkowaniem budynku dotyczą około 25% użytkowników. Do najczęstszych objawów należą bóle głowy, zaczerwienienie oczu czy podrażniona skóra. Go4Energy wykonuje pomiary jakości powietrza, w ramach certyfikacji dla budynków istniejących LEED O+M oraz certyfikacji WELL. Przeprowadzenie pomiarów powietrza, jest pomocne przy ocenie jakości powietrza i wyeliminowaniu ewentualnych źródeł zanieczyszczeń. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej na temat syndromu chorego budynku oraz jakie narzędzia certyfikacji LEED i WELL pomogą go wykryć i zwalczyć. »

Zobacz więcej
Go4Energy zawiera strategiczne partnerstwo z Access4you w zakresie międzynarodowej certyfikacji dostępności

Go4Energy zawiera strategiczne partnerstwo z Access4you w zakresie międzynarodowej certyfikacji dostępności

Zrównoważone budownictwo to także dostępność. Go4Energy ogłasza partnerstwo z węgierską firmą Access4you i jest jedyną firmą w Polsce z akredytacją do przeprowadzania certyfikacji. »

Zobacz więcej
#Go4ESG – Jak przygotować się do raportowania ESG?

#Go4ESG – Jak przygotować się do raportowania ESG?

Unijna dyrektywa CSRD nakłada na firmy obowiązek sporządzania raportów ESG, zgodnie z przyjętym kalendarzem. Jeżeli wydaje się nam, że mamy jeszcze czas, niestety jesteśmy w błędzie. Raportowanie niefinansowe to angażujący proces, który dodatkowo wymaga czasu na odpowiednie przygotowanie. Dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) wprowadziła obowiązek raportowania w zakresie ESG dla znacznie większej grupy firm, niż to było wymagane dotychczas. Zostały przyjęte również nowe, jednolite standardy - ESRS (European Sustainability Reporting Standards) - według których w spójny sposób będziemy raportować. »

Zobacz więcej
P180 jednym z pierwszych biurowców z BMSCare!

P180 jednym z pierwszych biurowców z BMSCare!

Jednym z pierwszych budynków, na których został uruchomiony system BMSCare jest warszawski biurowiec P180 firmy Skanska. Od kilku tygodni dane o jego funkcjonowaniu są zbierane i przetwarzane przez system BMSCare. »

Zobacz więcej
#GO4ESG – Budynki cyrkularne

#GO4ESG – Budynki cyrkularne

Światowa Rada ds. Zasobów Naturalnych (WRI) i Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) szacują, że budownictwo jest odpowiedzialne za około 36% globalnego zużycia energii. Konsumuje ok. 50% zasobów surowców i generuje blisko 40% emisji gazów cieplarnianych. Kluczowa zatem staje się zmiana sposobu, w jaki tworzymy i eksploatujemy budynki. »

Zobacz więcej
Philips House z certyfikatem BREEAM In-Use na poziomie Excellent w części Asset oraz Building Management

Philips House z certyfikatem BREEAM In-Use na poziomie Excellent w części Asset oraz Building Management

Z przyjemnością informujemy, że budynek Philips House, zlokalizowany przy al. Jerozolimskich 195B w Warszawie, otrzymał certyfikat BREEAM In-Use na poziomie Excellent w części Asset oraz Building Management. Jest to pierwszy wspólnie certyfikowany budynek z portfolia Globalworth w wersji BREEAM In-Use Commercial V6. »

Zobacz więcej

Nasze usługi

BMSCare

BMSCare to system wspierający obsługę dużych portfeli nieruchomości w zakresie zarządzania energią i środowiskiem, weryfikacji pracy urządzeń, a także ograniczenia kosztów eksploatacyjnych przy wykorzystaniu mechanizmów sztucznej inteligencji. BMSCare wspomaga firmy w osiąganiu neutralności klimatycznej i spełnianiu wymogów wprowadzanych przez kolejne dyrektywy unijne.

Kontakt - Robert Iliński 502525111 robert.ilinski@g4e.pl

Zobacz więcej

Audyty i pomiary

Audyt energetyczny jest wieloetapową procedurą mającą na celu optymalizację zużycia energii oraz redukcję kosztów związanych z jej produkcją i transportem, eksploatacją istniejącego budynku, procesu technologicznego, instalacji.

Kontakt - Robert Iliński 502525111 robert.ilinski@g4e.pl

Zobacz więcej

ESG

Uwzględnianie czynników ESG w ocenie przedsiębiorstwa czy inwestycji stale rośnie na znaczeniu, nie tylko ze względu na oczekiwania interesariuszy, ale również i wymogi prawne. Raportowanie niefinansowe dotyczy coraz większej liczby organizacji, nakładając obowiązek ujawniania informacji o zarządzaniu kwestiami zrównoważonego rozwoju.

Kontakt – Piotr Bartkiewicz 501 100 373  piotr.bartkiewicz@g4e.pl

Zobacz więcej

Taksonomia

Taksonomia jest systemem jednolitej klasyfikacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ma ona ułatwić identyfikację i klasyfikację inwestycji wspierających zrównoważony rozwój, wyznaczając warunki, jakie musi spełniać działalność gospodarcza/inwestycja, aby została zakwalifikowana jako zrównoważona.

Kontakt –Piotr Bartkiewicz 501 100 373  piotr.bartkiewicz@g4e.pl

Zobacz więcej

Certyfikacja BREEAM

BREEAM jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych na świecie systemów oceny budynków pod kątem zrównoważonego rozwoju.

Kontakt - Michał Stanuch 502 034 886 Michal.Stanuch@g4e.pl

Zobacz więcej

Modelowanie

Umożliwia osobom zaangażowanym w proces projektowania nowego lub modernizację istniejącego budynku, podejmowanie decyzji optymalizujących rozwiązania architektoniczne oraz instalacyjne.

Kontakt - Zuzanna Sewerynik 507 863 878 Zuzanna.Sewerynik@g4e.pl

Zobacz więcej

Commissioning

Proces Commissioningu jest procedurą dodatkowej (z punktu widzenia ustawodawstwa oraz praktyki budowlanej) weryfikacji prawidłowości wykonania i funkcjonowania systemów budynkowych, pod kątem zgodności z dokumentacją projektową i wytycznymi inwestora, jakości działania oraz optymalizacji.

Kontakt - Paweł Dek 515382917 pawel.dek@g4e.pl

Zobacz więcej

GreenFM

Nowatorski system umożliwiający identyfikację obszarów, których optymalizacja pozwala obniżyć generowane przez budynek koszty nawet o kilkanaście procent.

Kontakt - Andrzej Moruń 516 495 755 andrzej.morun@g4e.pl

Zobacz więcej

Certyfikacja LEED

System certyfikacji LEED jest stosowany na skalę światową i obejmuje obiektywną ocenę wyników, przeprowadzaną przez stronę trzecią – Green Building Certification Institute (GBCI).

Kontakt -Dominika Mielczarek 690462099 dominika.mielczarek@g4e.pl

Zobacz więcej

Certyfikacja Access4you

Począwszy od grudnia 2023 r. Access4you stało się kolejną usługą certyfikacyjną w portfolio Go4Energy. Access4you to firma założona w 2019 roku, która  ocenia, certyfikuje i kwalifikuje dostępność obiektów w oparciu o samodzielnie opracowane oprogramowanie audytowe zgodnie z aspektami użyteczności 9 grup interesariuszy.
Kontakt - Michał Stanuch nr tel.: 502 034 886 michal.stanuch@g4e.pl

Zobacz więcej

Certyfikacja EDGE

EDGE to certyfikat dotyczący redukcji zużycia przez budynki energii, wody oraz energii  związanej z zastosowanymi materiałami budowlanymi. Został wdrożony przez International Finance Corporation w celu wspierania rozwoju budownictwa zrównoważonego i niskoenergetycznego i o niskim zużyciu wody. Jest również narzędziem do szacowania osiąganych oszczędności w zależności od wybranych technologii HVAC i wod-kan.

Kontakt - Dominika Mielczarek 690462099 dominika.mielczarek@g4e.pl

Zobacz więcej

Certyfikacja WELL, WELL HSR

Potwierdzenie zdrowego charakteru obiektów to: łatwość pozyskania wymagających najemców, wysoka retencja pracowników i poprawa wartości nieruchomości. WELL Building Standard oraz WELL HSR to obecnie przodujące międzynarodowe standardy rynkowe skupione na prozdrowotnych cechach budynków uznawane przez użytkowników, zarządców, inwestorów jaki i instytucje finansowe (GRESB)

Kontakt - Dominika Mielczarek 690462099 dominika.mielczarek@g4e.pl

Zobacz więcej

GRESB

Go4Energy oferuje kompleksowe wsparcie dla firm z branży Property w zakresie oceny przedsiębiorstwa w ratingu GRESB. Go4Energy zapewnia poprawne przekazanie danych do oceny ratingu GRESB oraz uzyskanie realnego wyniku uwzględniającego wszystkie działania firmy pokazujące jej zaangażowanie i troskę o zgodność z polityką ESG.

Kontakt - Andrzej Moruń 516 495 755 andrzej.morun@g4e.pl

Zobacz więcej

Analiza i redukcja śladu węglowego

Dzięki analizom możliwe jest określenie całkowitego śladu węglowego, co będzie skutkować bardziej świadomym podejściem w aspekcie projektowania i budowy budynków. Przeprowadzenie analiz jeszcze na etapie wczesnego projektowania daje możliwość na znalezienie rozwiązań, które ograniczają ich negatywny wpływ na środowisko.

Kontakt - Zuzanna Sewerynik 507 863 878 Zuzanna.Sewerynik@g4e.pl

Zobacz więcej

Certfikacja GBS

GBS (Green Building Standard) to polski system certyfikacji budynków. Organem przyznającym ten certyfikat jest Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Wspierania Budownictwa Zrównoważonego.

Kontakt - Zuzanna Sewerynik 507 863 878 Zuzanna.Sewerynik@g4e.pl

Zobacz więcej

Certyfikacja ActiveScore

Certyfikacja ActiveScore to nowoczesny system oceniający obiekty pod kątem szerokorozumianego transportu, bezpieczeństwa oraz komfortu.
ActiveScore powstał by docenić inwestorów/właścicieli budynków, którzy stosują ekologiczne i zrównoważone rozwiązania w swoim budynku, przekładające się na zmniejszenie śladu węglowego związanego z dojazdami do pracy lub domu.

Kontakt - Michał Stanuch 502 034 886 Michal.Stanuch@g4e.pl

Zobacz więcej

Co nas wyróżnia?

5000

zrealizowanych i wdrożonych projektów

10 mln m2

łączna powierzchnia wszystkich inwestycji

30

osób tworzących zgrany zespół specjalistów

15 lat

doświadczenia w branży

Zapraszamy do kontaktu

Go4Energy Sp. z o.o. 
ul. Cegłowska 29
01-809 Warszawa

Biuro
biuro@g4e.pl
+48 572 291 023

Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana. Skontaktujemy się z Tobą naszybciej jak to będzie możliwe.

Zapraszamy do kontaktu

Kluczowi klienci