Nowoczesne metody

racjonalizacji zużycia
energii w budynkach

» Zobacz więcej

Zobacz projekty UE które aktualnie realizujemy

Zobacz więcej

Aktualności

Rekordowy 2023 rok Działu Audytów i Pomiarów Go4Energy!

Rekordowy 2023 rok Działu Audytów i Pomiarów Go4Energy!

W 2023 roku Dział Audytów i Pomiarów Go4Energy przeprowadził rekordową liczbę audytów optymalizacyjnych. Łącznie opracowaliśmy różnego rodzaju analizy wskazujące możliwości obniżenia zapotrzebowania na energię oraz redukcję śladu węglowego dla ponad 70 obiektów. W ramach realizacji projektów kilkukrotnie przemierzyliśmy Polskę wzdłuż i wszerz od Rzeszowa po Szczecin i od Bielska Białej po Gdynię. Analizowaliśmy biurowce, galerie handlowe, parki logistyczne, zakłady produkcyjne i szpitale. Wskazaliśmy klientom, jak mogą oszczędzić tysiące kWh energii i ograniczyć emisję dziesiątek ton CO2 do atmosfery, dokładając naszą cegiełkę do procesu dekarbonizacji. »

Zobacz więcej
Nowe certyfikaty BREEAM New Construction w ramach współpracy z firmą Operator ARP Sp. z o.o

Nowe certyfikaty BREEAM New Construction w ramach współpracy z firmą Operator ARP Sp. z o.o

Z dumą chwalimy się nowymi certyfikatami BREEAM New Construction w ramach współpracy z firmą Operator ARP Sp. z o.o. Dwa nowoczesne biurowce: Urbi Ferro w Stalowej Woli i Porta Mare w Elblągu niedawno zostały uhonorowane certyfikatami BREEAM na poziomie Good. Inwestycja w Stalowej Woli uzyskała wynik 49,9% na etapie Post-Construction, a budynek w Elblągu uzyskał 49,8% na etapie Interim. Inwestycje te są realizowane w ramach Programu Fabryka, który ma na celu aktywizację potencjału biznesowego średnich miast w Polsce. »

Zobacz więcej
SYNDROM CHOREGO BUDYNKU –  Jakie narzędzia certyfikacji LEED/WELL pomogą go wykryć i zwalczyć?

SYNDROM CHOREGO BUDYNKU – Jakie narzędzia certyfikacji LEED/WELL pomogą go wykryć i zwalczyć?

Syndrom chorego budynku. Czy wiedziałeś, że Twój budynek także może „zachorować”? Choroby związane z użytkowaniem budynku dotyczą około 25% użytkowników. Do najczęstszych objawów należą bóle głowy, zaczerwienienie oczu czy podrażniona skóra. Go4Energy wykonuje pomiary jakości powietrza, w ramach certyfikacji dla budynków istniejących LEED O+M oraz certyfikacji WELL. Przeprowadzenie pomiarów powietrza, jest pomocne przy ocenie jakości powietrza i wyeliminowaniu ewentualnych źródeł zanieczyszczeń. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej na temat syndromu chorego budynku oraz jakie narzędzia certyfikacji LEED i WELL pomogą go wykryć i zwalczyć. »

Zobacz więcej
Go4Energy zawiera strategiczne partnerstwo z Access4you w zakresie międzynarodowej certyfikacji dostępności

Go4Energy zawiera strategiczne partnerstwo z Access4you w zakresie międzynarodowej certyfikacji dostępności

Zrównoważone budownictwo to także dostępność. Go4Energy ogłasza partnerstwo z węgierską firmą Access4you i jest jedyną firmą w Polsce z akredytacją do przeprowadzania certyfikacji. »

Zobacz więcej
#Go4ESG – Jak przygotować się do raportowania ESG?

#Go4ESG – Jak przygotować się do raportowania ESG?

Unijna dyrektywa CSRD nakłada na firmy obowiązek sporządzania raportów ESG, zgodnie z przyjętym kalendarzem. Jeżeli wydaje się nam, że mamy jeszcze czas, niestety jesteśmy w błędzie. Raportowanie niefinansowe to angażujący proces, który dodatkowo wymaga czasu na odpowiednie przygotowanie. Dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) wprowadziła obowiązek raportowania w zakresie ESG dla znacznie większej grupy firm, niż to było wymagane dotychczas. Zostały przyjęte również nowe, jednolite standardy - ESRS (European Sustainability Reporting Standards) - według których w spójny sposób będziemy raportować. »

Zobacz więcej
P180 jednym z pierwszych biurowców z BMSCare!

P180 jednym z pierwszych biurowców z BMSCare!

Jednym z pierwszych budynków, na których został uruchomiony system BMSCare jest warszawski biurowiec P180 firmy Skanska. Od kilku tygodni dane o jego funkcjonowaniu są zbierane i przetwarzane przez system BMSCare. »

Zobacz więcej
#GO4ESG – Budynki cyrkularne

#GO4ESG – Budynki cyrkularne

Światowa Rada ds. Zasobów Naturalnych (WRI) i Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) szacują, że budownictwo jest odpowiedzialne za około 36% globalnego zużycia energii. Konsumuje ok. 50% zasobów surowców i generuje blisko 40% emisji gazów cieplarnianych. Kluczowa zatem staje się zmiana sposobu, w jaki tworzymy i eksploatujemy budynki. »

Zobacz więcej
Philips House z certyfikatem BREEAM In-Use na poziomie Excellent w części Asset oraz Building Management

Philips House z certyfikatem BREEAM In-Use na poziomie Excellent w części Asset oraz Building Management

Z przyjemnością informujemy, że budynek Philips House, zlokalizowany przy al. Jerozolimskich 195B w Warszawie, otrzymał certyfikat BREEAM In-Use na poziomie Excellent w części Asset oraz Building Management. Jest to pierwszy wspólnie certyfikowany budynek z portfolia Globalworth w wersji BREEAM In-Use Commercial V6. »

Zobacz więcej

Nasze usługi

BMSCare

BMSCare to system wspierający obsługę dużych portfeli nieruchomości w zakresie zarządzania energią i środowiskiem, weryfikacji pracy urządzeń, a także ograniczenia kosztów eksploatacyjnych przy wykorzystaniu mechanizmów sztucznej inteligencji. BMSCare wspomaga firmy w osiąganiu neutralności klimatycznej i spełnianiu wymogów wprowadzanych przez kolejne dyrektywy unijne.

Kontakt - Robert Iliński 502525111 robert.ilinski@g4e.pl

Zobacz więcej

Audyty i pomiary

Audyt energetyczny jest wieloetapową procedurą mającą na celu optymalizację zużycia energii oraz redukcję kosztów związanych z jej produkcją i transportem, eksploatacją istniejącego budynku, procesu technologicznego, instalacji.

Kontakt - Bartłomiej Tomiczek 502 048 981 bartek.tomiczek@g4e.pl

Zobacz więcej

ESG

Uwzględnianie czynników ESG w ocenie przedsiębiorstwa czy inwestycji stale rośnie na znaczeniu, nie tylko ze względu na oczekiwania interesariuszy, ale również i wymogi prawne. Raportowanie niefinansowe dotyczy coraz większej liczby organizacji, nakładając obowiązek ujawniania informacji o zarządzaniu kwestiami zrównoważonego rozwoju.

Kontakt – Piotr Bartkiewicz 501 100 373  piotr.bartkiewicz@g4e.pl

Zobacz więcej

Taksonomia

Taksonomia jest systemem jednolitej klasyfikacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ma ona ułatwić identyfikację i klasyfikację inwestycji wspierających zrównoważony rozwój, wyznaczając warunki, jakie musi spełniać działalność gospodarcza/inwestycja, aby została zakwalifikowana jako zrównoważona.

Kontakt –Piotr Bartkiewicz 501 100 373  piotr.bartkiewicz@g4e.pl

Zobacz więcej

Certyfikacja BREEAM

BREEAM jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych na świecie systemów oceny budynków pod kątem zrównoważonego rozwoju.

Kontakt - Michał Stanuch 502 034 886 Michal.Stanuch@g4e.pl

Zobacz więcej

Modelowanie

Umożliwia osobom zaangażowanym w proces projektowania nowego lub modernizację istniejącego budynku, podejmowanie decyzji optymalizujących rozwiązania architektoniczne oraz instalacyjne.

Kontakt - Zuzanna Sewerynik 507 863 878 Zuzanna.Sewerynik@g4e.pl

Zobacz więcej

Commissioning

Proces Commissioningu jest procedurą dodatkowej (z punktu widzenia ustawodawstwa oraz praktyki budowlanej) weryfikacji prawidłowości wykonania i funkcjonowania systemów budynkowych, pod kątem zgodności z dokumentacją projektową i wytycznymi inwestora, jakości działania oraz optymalizacji.

Kontakt - Piotr Krysztopa 515 383 161 Piotr.Krysztopa@g4e.pl

Zobacz więcej

GreenFM

Nowatorski system umożliwiający identyfikację obszarów, których optymalizacja pozwala obniżyć generowane przez budynek koszty nawet o kilkanaście procent.

Kontakt - Andrzej Moruń 516 495 755 andrzej.morun@g4e.pl

Zobacz więcej

Certyfikacja LEED

System certyfikacji LEED jest stosowany na skalę światową i obejmuje obiektywną ocenę wyników, przeprowadzaną przez stronę trzecią – Green Building Certification Institute (GBCI).

Kontakt -Agnieszka Kotkiewicz 512822458 agnieszka.kotkiewicz@g4e.pl

Zobacz więcej

Certyfikacja Access4you

Począwszy od grudnia 2023 r. Access4you stało się kolejną usługą certyfikacyjną w portfolio Go4Energy. Access4you to firma założona w 2019 roku, która  ocenia, certyfikuje i kwalifikuje dostępność obiektów w oparciu o samodzielnie opracowane oprogramowanie audytowe zgodnie z aspektami użyteczności 9 grup interesariuszy.
Kontakt - Michał Stanuch nr tel.: 502 034 886 michal.stanuch@g4e.pl

Zobacz więcej

Certyfikacja EDGE

EDGE to certyfikat dotyczący redukcji zużycia przez budynki energii, wody oraz energii  związanej z zastosowanymi materiałami budowlanymi. Został wdrożony przez International Finance Corporation w celu wspierania rozwoju budownictwa zrównoważonego i niskoenergetycznego i o niskim zużyciu wody. Jest również narzędziem do szacowania osiąganych oszczędności w zależności od wybranych technologii HVAC i wod-kan.

Kontakt - Agnieszka Kotkiewicz 512822458 agnieszka.kotkiewicz@g4e.pl

Zobacz więcej

Certyfikacja WELL, WELL HSR

Potwierdzenie zdrowego charakteru obiektów to: łatwość pozyskania wymagających najemców, wysoka retencja pracowników i poprawa wartości nieruchomości. WELL Building Standard oraz WELL HSR to obecnie przodujące międzynarodowe standardy rynkowe skupione na prozdrowotnych cechach budynków uznawane przez użytkowników, zarządców, inwestorów jaki i instytucje finansowe (GRESB)

Kontakt - Agnieszka Kotkiewicz 512822458 agnieszka.kotkiewicz@g4e.pl

Zobacz więcej

GRESB

Go4Energy oferuje kompleksowe wsparcie dla firm z branży Property w zakresie oceny przedsiębiorstwa w ratingu GRESB. Go4Energy zapewnia poprawne przekazanie danych do oceny ratingu GRESB oraz uzyskanie realnego wyniku uwzględniającego wszystkie działania firmy pokazujące jej zaangażowanie i troskę o zgodność z polityką ESG.

Kontakt - Andrzej Moruń 516 495 755 andrzej.morun@g4e.pl

Zobacz więcej

Analiza i redukcja śladu węglowego

Dzięki analizom możliwe jest określenie całkowitego śladu węglowego, co będzie skutkować bardziej świadomym podejściem w aspekcie projektowania i budowy budynków. Przeprowadzenie analiz jeszcze na etapie wczesnego projektowania daje możliwość na znalezienie rozwiązań, które ograniczają ich negatywny wpływ na środowisko.

Kontakt - Zuzanna Sewerynik 507 863 878 Zuzanna.Sewerynik@g4e.pl

Zobacz więcej

Ślad węglowy organizacji

Ślad węglowy to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt.
Wykonujemy obliczenia śladu węglowego organizacji zgodnie ze standardem GHG Protocol.

Kontakt –Piotr Bartkiewicz 501 100 373  piotr.bartkiewicz@g4e.pl

Zobacz więcej

Certfikacja GBS

GBS (Green Building Standard) to polski system certyfikacji budynków. Organem przyznającym ten certyfikat jest Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Wspierania Budownictwa Zrównoważonego.

Kontakt - Zuzanna Sewerynik 507 863 878 Zuzanna.Sewerynik@g4e.pl

Zobacz więcej

Certyfikacja ActiveScore

Certyfikacja ActiveScore to nowoczesny system oceniający obiekty pod kątem szerokorozumianego transportu, bezpieczeństwa oraz komfortu.
ActiveScore powstał by docenić inwestorów/właścicieli budynków, którzy stosują ekologiczne i zrównoważone rozwiązania w swoim budynku, przekładające się na zmniejszenie śladu węglowego związanego z dojazdami do pracy lub domu.

Kontakt - Michał Stanuch 502 034 886 Michal.Stanuch@g4e.pl

Zobacz więcej

Co nas wyróżnia?

5000

zrealizowanych i wdrożonych projektów

10 mln m2

łączna powierzchnia wszystkich inwestycji

30

osób tworzących zgrany zespół specjalistów

15 lat

doświadczenia w branży

Zapraszamy do kontaktu

Go4Energy Sp. z o.o. 
ul. Cegłowska 29
01-809 Warszawa

Biuro
biuro@g4e.pl
+48 572 291 023

Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana. Skontaktujemy się z Tobą naszybciej jak to będzie możliwe.

Zapraszamy do kontaktu

Kluczowi klienci