Proces certyfikacji BREEAM INC w pigułce

Proces certyfikacji BREEAM INC w pigułce

System certyfikacji BREEAM (Building Research Estabilishment’s Environmental Assessment)  jest najstarszym uznanym na świecie systemem oceny budynków, procesu projektowego oraz infrastruktury pod względem oddziaływania na środowisko. Obecnie zgodnie z systemem BREEAM, powstałym na początku XX wieku, certyfikuje się nowopowstałe budynki w około 80 krajach i jest to najpopularniejszy certyfikat na świecie. Go4Energy posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w procesie uzyskiwania certyfikatu. Tylko w ubiegłym roku Go4Energy uzyskało aż 13 certyfikatów BREEAM INC i 34 certyfikaty BREEAM In-Use. Podczas wspomnianego procesu certyfikacji BREEAM INC ocenia się nowopowstający budynek w dziesięciu poniższych kategoriach:

  • Zarządzanie
  • Zdrowie i Samopoczucie
  • Energia
  • Transport
  • Woda
  • Materiały
  • Odpady
  • Korzystanie ze środowiska i Ekologia
  • Zanieczyszczenia
  • Innowacje

Każda z wymienionych kategorii zawiera jeden lub więcej tzw. „kredytów” BREEAM możliwych do uzyskania po przedstawieniu odpowiedniej dokumentacji udowadniającej, że projekt spełnia wymagania danego „kredytu”. Zostaje to następnie potwierdzone dokumentacją fotograficzną. Certyfikat BREEAM posiada sześciostopniową skalę oceny przedstawioną poniżej:

 

Poziom certyfikatu BREEAM International New Construction Procentowy Wynik zależny od uzyskanych „kredytów” (%)
Outstanding ≥ 85
Excellent ≥ 70
Very Good ≥ 55
Good ≥ 45
Pass ≥ 30
Unclassified < 30

 

Dane dostępne na stronie organizacji BRE (Building Research Establishment) pokazują że ponad 60% nowopowstających budynków starających się o certyfikat BREEAM International New Construction, uzyskuje certyfikat na Poziomie „Very Good” sprawiając, że jest to najbardziej popularny poziom certyfikacji.

Zapraszamy do współpracy ! 😊

Certyfikacja BREEAM