KAPELANKA 42

 
Kapelanka 42, raport zużycia energii, raport energetyczny INWESTOR:

Skan­ska Pro­per­ty Poland Sp z o.o.

ZAKRES PRAC:
Usłu­ga Gre­enFM

TERMIN REALIZACJI:
W reali­za­cji

MIEJSCE:

Kra­ków