#GO4ESG – Budynki cyrkularne

#GO4ESG – Budynki cyrkularne
Światowa Rada ds. Zasobów Naturalnych (WRI) i Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) szacują, że budownictwo jest odpowiedzialne za około 36% globalnego zużycia energii. Konsumuje ok. 50% zasobów surowców i  generuje blisko 40% emisji gazów cieplarnianych. Kluczowa zatem staje się zmiana sposobu, w jaki tworzymy i eksploatujemy budynki.

Obecnie króluje system linearny. Z wydobytych surowców tworzymy towary, sprzedajemy je wykorzystujemy. Następnie, po zakończonej eksploatacji lub przeprowadzonej renowacji, znaczna część materiałów budowlanych po prostu ląduje na wysypisku. Takie podejście generuje bardzo negatywny wpływ na środowisko. Według ekspertów (Global Footprint Network) ludzkość konsumuje nawet do 1,8 razy więcej zasobów, niż pozwalają na to możliwości regeneracyjne naszej planety.

Co możemy zrobić?

Ratunkiem jest Gospodarka Obiegu Zamkniętego, zwana też gospodarką cyrkularną – rozwiązanie które zminimalizuje zużycie materiałów, ograniczy zużycie odpadów i zanieczyszczenia, wydłuży cykl życia produktów i wprowadzi sposoby na ponowne ich użycie.

Aby móc jednak w pełni wykorzystać potencjał materiałów pochodzących z recyklingu, musimy najpierw zmierzyć się z wieloma problemami. Należą do nich między innymi: zbudowanie odpowiedniej świadomości społecznej, stworzenie niezbędnych przepisów prawnych a także procedur, które pozwolą na zachowanie i kontrolowanie odpowiedniej jakości tych materiałów, zapewnienie ciągłości dostaw i rozwinięcie rynku sprzedaży.

Charakterystyka budynków cyrkularnych

Budynki cyrkularne to obiekty tworzone głównie z materiałów pochodzących z recyklingu,  zapewniające efektywność energetyczną i wodną, mające wpływ na ochronę bioróżnorodności. To także obiekty budowane z myślą o ponownym wykorzystaniu zastosowanych materiałów.

Powstawanie takich obiektów na szeroką skalę pozwoliłoby na ograniczenie nadmiernej eksploatacji surowców, ograniczenie emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych powstających w procesie produkcji materiałów oraz redukcję ilości powstających odpadów.

Cechą charakterystyczną budynków tego typu jest też łatwość adaptacji i przekształcenia do nowych funkcji, w przypadku zmiany pierwotnego przeznaczenia.

Nie bez znaczenia jest także możliwość sprawnego demontażu konstrukcji i możliwość ponownego wykorzystania materiałów użytych do budowy. Ważne jest aby cyrkularność była brana pod uwagę już na etapie projektowania budynku. W tej fazie przeanalizowany musi zostać cały cykl życia materiałów oraz przedmiotów planowanych do wykorzystania.

Budynki cyrkularne a zrównoważony rozwój

Budowanie zgodnie z koncepcją gospodarki cyrkularnej wnosiłoby dodatkową wartość w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju, w szczególności Celu  11 – Zrównoważone miasta i społeczności i 13 – Działania w dziedzinie klimatu.

Budynki cyrkularne pomogłyby w walce z takimi wyzwaniami jak zmiany klimatyczne, niedobór zasobów, nadmierna ilość odpadów, utrata różnorodności biologicznej i zanieczyszczenia. Wszystko to dzięki przekształcaniu szkodliwych sposobów pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania zasobów naturalnych na rzecz maksymalizacji wykorzystania już tych pozyskanych.

Wdrażanie zasad projektowania cyrkularnego na większą skalę zdecydowanie przyczyniałoby się do poprawy dobrostanu zarówno ludzi, jak i środowiska.

 

Cyrkularny budynek Triodos Bank

Żródło: https://www.architectuur.nl/interieur/interieur-triodos-bank/

Co Go4Energy może dla Państwa zrobić?

Naszym klientom oferujemy:

 • opracowanie raportu ESG dla organizacji,
 • opracowanie raportu ESG dla budynku,
 • analiza i redukcja śladu węglowego budynku,
 • analizy cyklu życia budynku (life cycle assesment)

Wspieramy również realizację innych działań z zakresu ESG oraz zrównoważonego rozwoju:

 • analiza zgodności z Taksonomią UE dla nowych budynków,
 • analiza zgodności z Taksonomią UE dla renowacji budynków,
 • przeprowadzenie certyfikacji BREEAM, WELL, LEED,
 • audyty efektywności energetycznej,
 • kalkulacje śladu węglowego organizacji,
 • przygotowanie strategii dekarbonizacji,
 • opracowanie strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej firmy,
 • opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju dopasowanej do konkretnego klienta,

Zapraszamy Państwa do kontaktu, nasi eksperci odpowiedzą na wszelkie pytania i pomogą dopasować najlepsze rozwiązania dla Państwa przedsiębiorstwa.

Autor: Michalina Hertmanowska