Philips House z certyfikatem BREEAM In-Use na poziomie Excellent w części Asset oraz Building Management

Philips House z certyfikatem BREEAM In-Use na poziomie Excellent w części Asset oraz Building Management

Z przyjemnością informujemy, że budynek Philips House, zlokalizowany przy al. Jerozolimskich 195B w Warszawie, otrzymał certyfikat BREEAM In-Use na poziomie Excellent w części Asset oraz Building Management. Jest to pierwszy wspólnie certyfikowany budynek z portfolia Globalworth w wersji BREEAM In-Use Commercial V6.

Philips House to budynek biurowy, usytuowany w dzielnicy Włochy blisko jednej z głównych arterii komunikacyjnych stolicy Alei Jerozolimskich. Ukończony w 1999 roku na stałe wpisał się w krajobraz warszawskich biurowców. W pobliżu znajduje się dobrze rozwinięta infrastruktura handlowo-usługowa, z galerią handlową Blue City i Reduta. Lokalizacja biurowca zapewnia dogodny dostęp do środków transportu miejskiego oraz umożliwia sprawne połączenia komunikacyjne z centym miasta, Lotniskiem Chopina oraz obwodnicy Warszawy.

Budynek, aby otrzymać ten uznany międzynarodowy certyfikat wykonał analizy wskazujące na brak ryzyka ze strony zagrożeń naturalnych oraz oceny ryzyka i szans społecznych i klimatycznych. Zrealizował raport ekologiczny oraz plan bioróżnorodności, w celu poprawy jakości środowiska naturalnego oraz wdrożył liczne polityki, plany i procedury mające pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój całej inwestycji, zarówno pod kątem środowiskowym jak i społecznym i ekonomicznym.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować firmie Globalworth za owocną współpracę i pogratulować osiągniętego wyniku.