#Go4ESG – Infrastruktura rowerowa

#Go4ESG – Infrastruktura rowerowa

Wiele osób w celu dotarcia do pracy wybiera jazdę na rowerze jako alternatywę dla samochodu. Świadomi tego faktu pracodawcy powinni wprowadzać w budynkach niezbędną infrastrukturę, aby to umożliwiać i ułatwić.

Zapewnienie miejsc na stojaki rowerowe oraz udostepnienie dedykowanej rowerzystom infrastruktury sanitarnej, składającej się z szatni oraz pryszniców, przyczyniają się do tworzenia zdrowszego i bardziej ekologicznego miejsca pracy.

Korzyści płynące z wprowadzenia tych rozwiązań dotyczą zarówno organizacji i jej pracowników, jak też środowiska naturalnego. Obejmują one w szczególności:

 • zmniejszenie rocznych emisji CO2 i śladu węglowego budynku, co przyczyni się do łagodzenia zmian klimatycznych,
 • zmniejszenie emisji CO2 w najbliższym sąsiedztwie budynku,
 • poprawę wizerunku firmy, dzięki działaniom podjętym na rzecz zrównoważonego rozwoju,
 • możliwość posadzenie większej ilości zieleni, w miejscu nieużywanych parkingów samochodowych,
 • poprawę zdrowia pracowników, co może przekładać się na rzadszą ich nieobecność w pracy,
 • poprawę komfortu psychicznego pracowników,
 • możliwości interakcji społecznych, które mogą znacznie zwiększyć poczucie wspólnoty i więzi,
 • zapewnienie przystępnego i niezależnego środka transportu dla osób, które w przeciwnym razie mogłyby mieć ograniczone możliwości przemieszczania się,
 • zaoszczędzenie pieniądze, które pracownicy musieliby wydać na dojazdy do pracy samochodem lub komunikacją miejską,
 • uniknięcie korków i szybszy dojazd do celu.

Adaptacja budynku do potrzeb rowerzystów i zachęcanie do korzystania z roweru mogą wspierać organizację w realizacji wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju. Ponadto działania te wpływają pozytywnie na każdy z aspektów ESG, tym samym zwiększając zrównoważony charakter miejsca pracy:

E – mniej pracowników korzystających z prywatnych pojazdów lub transportu publicznego aby dojechać do pracy, co wpływa na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych,

S – angażowanie pracowników poprzez tworzenie społeczności i umożliwianie wymiany doświadczeń,

G – odpowiednia infrastruktura mikromobilności może pomóc w pozyskaniu nowych pracowników i zatrzymaniu obecnych.

Również w przypadku starania się o uzyskanie certyfikatu BREEAM, zapewnienie miejsc na rowery i wprowadzenie udogodnień dla rowerzystów są punktowanymi kryteriami. Sam certyfikat jest natomiast cennym narzędziem służącym ocenie jak zrównoważony i ekologiczny jest budynek.

Co Go4Energy może dla Państwa zrobić?

Naszym klientom oferujemy:

 • przeprowadzenie procesu raportowania ESG dla organizacji zgodnie ze standardem GRI,
 • opracowanie raportu ESG dla budynku
 • przygotowanie strategii dojścia do neutralności klimatycznej firmy,
 • przeprowadzenie certyfikacji BREEAM
 • przeprowadzenie certyfikacji ActiveScore
 • obliczenie śladu węglowego organizacji zgodnie ze standardem GHG Protocol,
 • analiza i redukcja śladu węglowego budynku,
 • przygotowanie strategii dekarbonizacji,

Wspieramy również realizację innych działań z zakresu ESG oraz zrównoważonego rozwoju:

 • analiza zgodności z Taksonomią UE dla nowych budynków,
 • analiza zgodności z Taksonomią UE dla renowacji budynków
 • przeprowadzenie analizy wpływu certyfikacji BREEAM, LEED i WELL na Taksonomię.

Zapraszamy Państwa do kontaktu, nasi eksperci odpowiedzą na wszelkie pytania i pomogą dopasować najlepsze rozwiązania dla Państwa przedsiębiorstwa.

Autorka: Michalina Hertmanowska