Centrum Praskie Koneser

Centrum Praskie Koneser

Źródło: BBI https://bbidevelopment.pl/inwestycje/centrum-praskie-koneser/

Ene 01-analiza zużycia energii

Ene 04-analiza odnawialnych i niskoemisyjnych źródeł energii

Man 05-analiza kosztów cyklu życia

Mat 01-analiza zastosowanych materiałów budowlanych

Inwestor

Liebrecht & Wood Group, BBI Development NFI SA

Miejsce i termin realizacji

Warszawa, 2016 - 2017