SYNDROM CHOREGO BUDYNKU – Jakie narzędzia certyfikacji LEED/WELL pomogą go wykryć i zwalczyć?

SYNDROM CHOREGO BUDYNKU – Jakie narzędzia certyfikacji LEED/WELL pomogą go wykryć i zwalczyć?

Wraz z nieodpowiednią konstrukcją, utrzymaniem, zarządzaniem budynku związane są problemy zdrowotne takie jak syndrom chorego budynku – SBS (ang. Sick Building Syndrome) oraz BRI (ang. Building Related Illness). Wyrażenie Syndrom Choregu Budynku opisuje sytuacje w których użytkownicy budynku doświadczają dolegliwości związanych ze zdrowiem i komfortem, które są powiązane z czasem spędzanym w budynku ale bez wskazania konkretnej choroby i przyczyny. Skargi pracowników mogą być powiązane z konkretnym pomieszczeniem lub strefą albo mogą dotyczyć całego budynku. W przeciwieństwie do SBS, definicja chorób powiązanych z budynkiem – Building Related Illness (BRI) występuje wtedy, gdy objawy choroby możliwej do zdiagnozowania zostają zidentyfikowane i mogą być przypisane bezpośrednio do znajdujących się w powietrzu szkodliwych substancji.
Powyższe choroby związane z użytkowaniem budynku dotyczą około 25% użytkowników. Często mogą być bagatelizowane ze względu na trudność w zdiagnozowaniu i powiązaniu dolegliwości z przebywaniem w budynku. Do przyczyn syndromu chorego budynku należą:

 • Nieodpowiednia wentylacja
 • Zanieczyszczenia chemiczne pochodzące z zewnątrz (spaliny samochodowe, dym z kominów, składowiska odpadów),
 • Zanieczyszczenia chemiczne pochodzące z wnętrza budynku (kleje, drukarki, środki czystości),
 • Zanieczyszczenia biologiczne (bakterie, pleśń, wirusy),
 • Nadmierny stres w pracy,
 • Nieodpowiednia temperatura w miejscu pracy,
 • Wilgotność lub suchość powietrza,
 • Złe oświetlenie pomieszczenia.
Choroby związane z użytkowaniem budynku dotyczą około 25% użytkowników. Do najczęstszych objawów należą bóle głowy, zaczerwienienie oczu czy podrażniona skóra.

Źle zarządzany budynek, bądź taki, który jest źle zaprojektowany oraz wykorzystuje do użycia nieodpowiednie materiały, może prowadzić do chorób jego użytkowników. Budynki biurowe to miejsce, w którym pracownicy spędzają większość swojego dnia, dlatego ważne jest, aby środowisko pracy było odpowiednio zaprojektowane i sprzyjało komfortowi pracy. Nieodpowiedni projekt budynku i jego nieprawidłowe utrzymanie, może doprowadzić do następujących chorób związanych z użytkowaniem budynku biurowego:

 • Legionelloza, gorączka Pontiac (źródłem chorób są: wieże chłodnicze, klimatyzacja, nawilżacze powietrza, systemy wody pitnej),
 • Immunologiczne nadciśnienie płucne oraz gorączka nawilżaczowa (źródłem chorób są: nawilżacze powietrza, klimatyzacja, jednostki wentylacyjne),
 • Alergia, zapalenie skóry, nieżyt nosa, astma (źródłem chorób jest kurz),
 • Katar, obrzęk krtani, pokrzywka kontaktowa (źródłem chorób jest papier bezwęglowy do drukarek),
 • Zapalenie skóry, podrażnienie górnych i dolnych dróg oddechowych (źródłem chorób są: płyty podwieszonego sufitu, dym papierosowy, spaliny samochodowe, procesy spalania).
 • Bóle głowy, podrażnienia oczu i skóry, nudności, uczucie zmęczenia (źródłem chorób są bezpośrednio wdychane Lotne Związki Organiczne)

Problemy zdrowotne powodowane przez przebywanie w danym budynku, wynikają głównie z obecności lotnych związków organicznych (LZO) w powietrzu. LZO stanowią 60% wszystkich substancji zanieczyszczających atmosferę, a 73% spośród nich znajduje się na liście związków rakotwórczych. Długotrwałe przebywanie w miejscach z wysoką zawartością LZO, może prowadzić do trwałych problemów zdrowotnych, odpowiedzialnych za uszkodzenie układu nerwowego, uszkodzenie układu oddechowego czy nowotwory.

Niezbędne jest odpowiednie zidentyfikowanie problemu, na przykład poprzez zmierzenie parametrów powietrza. W przypadku nieodpowiedniej jakości powietrza wewnętrznego, nasz zespół ekspertów doradza odpowiednie rozwiązania, które mogą się różnić w zależności od budynku. Są to między innymi regulacja wentylacji, aby była bardziej efektywna, zalecenie wymiany filtrów czy też dołożenie dodatkowych urządzeń oczyszczających powietrze. Mimo wszystko, wiele skutków SBS nie jest możliwa do wyeliminowania w trakcie eksploatacji powierzchni, bez konieczności wprowadzenia kosztownych inwestycji, dlatego tak ważne jest odpowiednie zaprojektowanie budynku. Decydując się na skorzystanie z pomocy naszych ekspertów ds. certyfikacji LEED i WELL już na wczesnym etapie projektu, masz gwarancję tego, że nie popełnisz błędów, które mogą dużo kosztować na etapie eksploatacji budynku, ponieważ projekty sygnowane certyfikatami LEED i WELL świadczą o tym, że o potencjalnych zagrożeniach, ale i szansach, pomyślano już na samym początku.

Autorki: Agnieszka Kotkiewicz, Dominika Mielczarek