#Go4ESG – ESRS: European Sustainability Reporting Standards

#Go4ESG – ESRS: European Sustainability Reporting Standards

Unia Europejska kontynuuje swoje wysiłki w zakresie zwiększania odpowiedzialności przedsiębiorstw i poprawy zrównoważonego rozwoju. W tym kontekście, wprowadzany jest nowy standard raportowania o nazwie ESRS, czyli European Sustainability Reporting Standards. Celem ESRS jest zwiększenie przejrzystości i wiarygodności informacji przekazywanych przez przedsiębiorstwa na temat ich wpływu społecznego i środowiskowego. Przedsiębiorstwa są coraz bardziej świadome konieczności uwzględniania aspektów społecznych i środowiskowych w swojej strategii biznesowej, a ESRS ma na celu ułatwienie i uporządkowanie tego procesu.

Główne założenia ESRS obejmują:

 • Harmonizację: System ten ma na celu ujednolicenie standardów raportowania w całej Unii Europejskiej, aby umożliwić porównywalność informacji przekazywanych przez przedsiębiorstwa.
 • Świadome raportowanie: ESRS zachęca przedsiębiorstwa do raportowania informacji, które są istotne dla ich działalności.
 • Transgraniczność: ESRS jest systemem, który obejmuje przedsiębiorstwa prowadzące działalność w różnych krajach UE. Dzięki temu zapewniona zostaje spójność raportowania, niezależnie od lokalizacji przedsiębiorstwa.
 • Weryfikacja: ESRS wprowadza także mechanizmy weryfikacji zgłaszanych informacji.
 • Dostępność informacji: Raporty ESRS będą publicznie dostępne, co umożliwi społeczności lokalnej, organizacjom pozarządowym, badaczom i innym zainteresowanym stronom skuteczne monitorowanie działań przedsiębiorstw.

Ważnym elementem ESRS jest także uwzględnienie różnorodności przedsiębiorstw. System ten zapewnia elastyczność, pozwalając przedsiębiorstwom na dostosowanie raportowania do swojej branży, specyfiki działalności i kontekstu, w którym działają. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą skupić się na kwestiach najważniejszych dla swojej działalności i społeczności, w której funkcjonują.

ESRS ma ogromne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności biznesu w Europie. Wprowadzenie jednolitych standardów raportowania społecznego i środowiskowego przyczyni się do większej przejrzystości, wiarygodności i porównywalności informacji przekazywanych przez przedsiębiorstwa. Ułatwi to podjęcie decyzji przez inwestorów, klientów i konsumentów, którzy coraz bardziej zwracają uwagę na aspekty społeczne i środowiskowe przedsiębiorstw.

Wprowadzenie tego systemu jest ważnym krokiem Unii Europejskiej w realizacji jej celów zrównoważonego rozwoju oraz w dążeniu do bardziej odpowiedzialnego i etycznego biznesu na obszarze całej Wspólnoty.

Naszym klientom oferujemy doradztwo w zakresie Dyrektywy CSRD:

 • doradztwo dotyczące regulacji UE w zakresie zmian klimatycznych,
 • tworzenie raportów niefinansowych dla budynków oraz organizacji.

Wspieramy również realizację działań z zakresu ESG oraz zrównoważonego rozwoju:

 • kalkulacje śladu węglowego budynku oraz organizacji,
 • analiza zgodności z Taksonomią UE dla nowych budynków,
 • analiza zgodności z Taksonomią UE dla renowacji budynków,
 • przeprowadzenie analizy wpływu certyfikacji BREEAM, LEED i WELL na Taksonomię,
 • przygotowanie strategii dekarbonizacji,
 • opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju dopasowanej do konkretnego klienta,
 • identyfikację i weryfikację zgodności z Taksonomią UE w celu potwierdzenia zrównoważonego charakteru inwestycji zgodnie z unijnymi wymogami zarówno dla budynków istniejących jak i nowych.
Jeśli potrzebujecie Państwo wsparcia w procesie raportowania należytej staranności lub raportowania niefinansowego, zapraszamy do kontaktu. Nasi eksperci zapewnią Państwa organizacji fachowe doradztwo i wsparcie na każdym etapie tego procesu.

Autor: Emilia Rogowska