#GO4ESG – BREEAM a Taksonomia UE

#GO4ESG – BREEAM a Taksonomia UE

Kontekst

BREEAM to wiodący system certyfikacji budynków pod kątem zrównoważonego rozwoju. Procesowi certyfikacji mogą zostać poddane wszystkie rodzaje budynków, od tych nowoprojektowanych, po będące w użytkowaniu przez dłuższy czas. Poddanie się certyfikacji pozwala osiągnąć lepszą wydajność energetyczną budynku, zminimalizować wpływ na środowisko, zużycie mediów, a tym samym ograniczyć koszty użytkowania obiektu.

BREEAM jest analizą wielokryterialną, biorącą pod uwagę aspekty działalności budynku tj.: Zarządzanie, Zdrowie i dobre samopoczucie, Energia, Transport, Woda, Materiały, Odpady, Wykorzystanie terenu i ekologia, Zanieczyszczenia, Innowacje.

Taksonomia UE jest natomiast systemem klasyfikacji wprowadzającym jednolite kryteria, pozwalające na ocenę, czy dana działalność może zostać uznana za zrównoważoną. Jej celem jest skierowanie przepływu prywatnego kapitału do inwestycji, które są przyjazne dla klimatu i środowiska.

Aby działalność gospodarcza została uznana za zrównoważoną, musi ona wnosić znaczny wkład w jeden z sześciu celów i jednocześnie nie wyrządzać znaczącej szkody pozostałym celom. Taksonomia UE obejmuje również branżę nieruchomości: renowacja istniejących budynków, budowa nowych budynków, nabywanie i prawo własności budynków. Obowiązek raportowania zgodności z Taksonomią największe firmy mają od 1 stycznia 2022  roku.

BREEAM a Taksonomia UE

Chociaż będące osobnymi systemami – zarówno Taksonomia UE, jak i certyfikacja BREEAM dotyczą nieruchomości.

Obecnie certyfikacja BREEAM jest zgodna z kryteriami Taksonomii na całkiem wysokim poziomie – większość kryteriów Taksonomii jest w pełni lub częściowo ujęta również w certyfikacji BREEAM.

BRE Global deklaruje, że ich certyfikacja będzie w coraz większym stopniu zgodna z Taksonomią i angażują się w dalszy jej rozwój. Zapowiedzieli również przegląd certyfikacji po opublikowaniu kryteriów technicznych dla wszystkich celów Taksonomii UE. Te ambitne deklaracje pozwolą na coraz większą zgodność BREEAM z prawodawstwem unijnym.

Certyfikacja BREEAM obejmuje znacznie większą ilość aspektów, niż Taksonomia. Poddanie się procesowi certyfikacji może pomóc przygotować się firmie do raportowania zgodności z Taksonomią, sprawiając, że proces ten będzie prostszy. Dodatkowo BREEAM może dostarczyć danych, potrzebnych do określenia, czy dany budynek przyczynia się znacząco do 1 z 6 celów Taksonomii, np. dane z przeprowadzonych analiz energetycznych. Ponadto, walidacja oceny przez akredytowanego asesora zapewnia o wysokiej jakości danych wykorzystanych w analizie i o ostatecznej ocenie budynku.

Co Go4Energy może dla Państwa zrobić?

Naszym klientom oferujemy przeprowadzenie analizy zgodności inwestycji z Taksonomią UE oraz :

  • analiza zgodności z Taksonomią UE dla nowych budynków,
  • analiza zgodności z Taksonomią UE dla renowacji budynków,
  • przeprowadzenie analizy wpływu certyfikacji BREEAM, LEED i WELL na Taksonomię.

Wspieramy również realizację działań z zakresu ESG oraz zrównoważonego rozwoju:

  • tworzenie raportów ESG dla budynków oraz organizacji,
  • kalkulacje śladu węglowego budynku oraz organizacji,
  • przygotowanie strategii dekarbonizacji,
  • przygotowanie strategii dojścia do neutralności klimatycznej firmy,
  • opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju dopasowanej do konkretnego klienta,
  • identyfikację i weryfikację zgodności z Taksonomią UE w celu potwierdzenia zrównoważonego charakteru inwestycji zgodnie z unijnymi wymogami zarówno dla budynków istniejących jak i nowych,
  • doradztwo dotyczące regulacji UE w zakresie zmian klimatycznych.
Jeśli potrzebujecie Państwo wsparcia w procesie analizy zgodności z Taksonomią lub certyfikacji BREEAM, zapraszamy do kontaktu. Nasi eksperci zapewnią Państwa organizacji fachowe doradztwo i wsparcie na każdym etapie tego procesu.

Autorka: Emilia Rogowska