Cykl #Go4ESG – ślad węglowy

Cykl #Go4ESG – ślad węglowy

Ślad węglowy to suma emisji CO2 oraz innych gazów cieplarnianych (m.in. metan, podtlenek azotu) emitowana przez produkt, budynek, firmę lub kraj. Poznanie ilości emitowanych gazów cieplarnianych jest pierwszym krokiem do ich ograniczenia.

Dlaczego jest to ważne?

Unia Europejska zapowiedziała osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Realizuje ten cel poprzez legislację (Europejski Zielony Ład, dyrektywa NFRD, Taksonomia UE). Przeznacza również duże sumy pieniędzy na realizację tego planu – znacznie zwiększono finasowanie ochrony środowiska – 37% unijnego Funduszu Odbudowy (750 mld €) i 30% funduszy Europejskiego Zielonego Ładu jest przeznaczone na ochronę klimatu.

Branża budowlana a emisje

Sektor nieruchomości odpowiada aż za ok. 30% globalnej emisji gazów cieplarnianych. Ponadto, wykorzystuje on wiele wysokoemisyjnych produktów, takich jak stal czy beton. Tym samym, przechodząc na bardziej zrównoważone rozwiązania, może mieć znaczący udział w ograniczaniu globalnych emisji i dążeniu do neutralności klimatycznej. Niektóre firmy już teraz wykorzystują w swoich projektach np. niskoemisyjny beton.

Ślad węglowy budynków

Przy obliczaniu śladu węglowego budynku wykorzystuje się analizę Life Cycle Assessment, która na podstawie normy PN-EN 15978:2021 bierze pod uwagę cały cykl życia budynku:

 • Faza wyrobu – obejmuje proces powstania materiałów budowlanych, czyli wydobycie surowców, transport i energię potrzebną do ich produkcji,
 • Faza budowy – uwzględnia wszystkie procesy związane z budową oraz wznoszeniem budynku,
 • Faza użytkowania – bierze pod uwagę eksploatację budynku,
 • Faza końca życia – obejmuje procesy związane z rozbiórką.
Analiza śladu węglowego już na etapie projektowania budynku pozwoli na redukcję śladu węglowego wbudowanego, natomiast energooszczędność pozwoli ograniczyć emisje operacyjne, dlatego ważne jest zarówno wybranie certyfikowanych materiałów niskoemisyjnych, jak i minimalizacja zużycia mediów, tj. energia, woda itd.

Ślad węglowy organizacji

Poznanie ilości emitowanych gazów cieplarnianych pozwala na sprawne zarządzenie wpływem firmy na środowisko oraz klimat. Najbardziej rozpowszechnionym standardem kalkulacji emisji produktów oraz firm jest Protokół GHG. Ponad 90% firm spośród Fortune 500 korzysta właśnie z tego standardu.

Dzieli on emisje na 3 zakresy (ang. Scope 1, 2, 3).

 • Zakres 1 dotyczy emisji bezpośrednich – tych ze powstałe w wyniku spalania paliw przez firmę.
 • Zakres 2 to emisje związane z zakupioną energią.
 • Zakres 3 dotyczy emisji z łańcucha dostaw, dojazdu pracowników do miejsca pracy, podroży służbowych, zakupionych mediów, pracy zdalnej i wiele innych.

Oprócz GHG Protocol wykorzystywane są również normy ISO 14 064, ISO 14 065 oraz ISO 14 066.

Nawet branże, które nie są kojarzone jako emisyjne, odpowiadają za produkcję gazów cieplarnianych. Dzieje się tak, ponieważ niemal każda wykonywana czynność wiąże się z emisją CO2 – np. jeden mail to ok. 4 g CO2, a przechowywanie 100 GB danych w chmurze przez rok generuje ok. 200 kg CO2. Dlatego niemal każda firma, jeśli nie podejmie działań zmierzających ku neutralności klimatycznej, przyczynia się do ocieplania klimatu.

Co Go4Energy może dla Państwa zrobić?

Naszym klientom oferujemy wsparcie przy kalkulacji śladu węglowego zarówno budynku, jak i organizacji:

 • kalkulacje śladu węglowego budynku zgodnie z analizą Life Cycle Assessment,
 • kalkulacje śladu węglowego organizacji zgodnie z GHG Protocol,
 • przygotowanie strategii dekarbonizacji,
 • przygotowanie strategii dojścia do neutralności klimatycznej firmy.

Wspieramy również realizację działań z zakresu ESG oraz zrównoważonego rozwoju:

 • tworzenie raportów ESG dla budynków oraz organizacji,
 • opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju dopasowanej do konkretnego klienta,
 • identyfikację i weryfikację zgodności z Taksonomią UE w celu potwierdzenia zrównoważonego charakteru inwestycji zgodnie z unijnymi wymogami zarówno dla budynków istniejących jak i nowych,
 • przeprowadzenie analizy wpływu certyfikacji BREEAM, LEED i WELL na Taksonomię,
 • doradztwo dotyczące regulacji UE w zakresie zmian klimatycznych.

Jeśli potrzebujecie Państwo wsparcia w procesie obliczania śladu węglowego budynku czy organizacji, zapraszamy do kontaktu. Nasi eksperci zapewnią Państwa organizacji fachowe doradztwo i wsparcie na każdym etapie tego procesu.