Dlaczego warto składać raporty ESG?

Dlaczego warto składać raporty ESG?

ESG to temat, który w ostatnim czasie zyskuje na popularności. Unijne regulacje oraz obowiązki z nich wynikające oraz wzrastająca świadomość wśród społeczeństwa, wymusza na firmach podjęcie działań z zakresu zrównoważonego rozwoju. Naszym nowym cyklem artykułów #Go4ESG chcemy edukować, informować i zachęcać do zainteresowania się tematyką ESG. Dziś pierwszy wpis, a w nim o korzyściach wynikających z raportowania niefinansowego. Kolejny już za miesiąc!

Raportowanie ESG – dlaczego warto to robić? Wraz z zaostrzeniem się regulacji unijnych i rosnącymi oczekiwaniami interesariuszy, coraz więcej podmiotów będzie zobowiązanych do składania raportów niefinansowych. Ponadto, raporty ESG odgrywają coraz większą rolę w procesie inwestycyjnym, co może dać firmom raportującym przewagę na rynku.

Obecnie obowiązująca dyrektywa NFRD wprowadziła w 2014 r. obowiązek raportowania dla największych firm spełniających minimum 2 wymagania z 3:

 • powyżej 500 pracowników,
 • powyżej 85 mln zł sumy finansowej lub
 • 170 mln przychodów netto.
Unia Europejska obowiązek ten rozszerza i już niedługo dotknie on dużo większe grono organizacji. W związku z tym teraz nawet jeśli Państwa firma nie jest zobowiązana do raportowania niefinansowego, niedługo może się to zmienić.

Nowa unijna dyrektywa CSRD wprowadza od 2025 roku obowiązek raportowania dla:

 • spółek notowanych na giełdzie,
 • dużych firm spełniających co najmniej 2 z 3 wymagań: suma bilansowa 20 mln EUR, obrót netto 40 mln EUR, 250 pracowników.

Pierwsze raporty zgodne z CSRD opublikowane mają być w 2025 roku za rok 2024, ale już wcześniej warto przygotować się do tego obowiązku i zacząć zbierać potrzebne dane.

Po roku obrotowym 2026 do składania raportów ESG zobowiązane będą również małe i średnie spółki notowane na rynku regulowanym. Wcześniejsze przygotowanie będzie więc stanowiło przewagę firmy na rynku.

Poza przestrzeganiem przepisów prawa, raportowanie ESG niesie za sobą wiele innych korzyści:

 

Wyższe zwroty z inwestycji

Inwestycje kładące nacisk na aspekty ESG prowadzą do wyższych zwrotów (według badania przeprowadzonego przez Association of Investment Companies.

 

Spełnienie oczekiwań klientów

Pracownicy oraz klienci w coraz większym stopniu preferują firmy działające na zasadach zrównoważonego rozwoju, jednak 49% konsumentów twierdzi, że firmy nie dostarczają wystarczających informacji, aby można było weryfikować ich polityki środowiskowe. Raportowanie pozafinansowe dostarcza konsumentom jasnych i czytelnych informacji o działaniach organizacji w zakresie ESG.

Przyciąganie inwestorów

Inwestycje oraz produkty zrównoważone wobec środowiska są długofalowo bardziej bezpieczne, ze względu na silny trend oraz zwiększone finasowanie ochrony środowiska w Unii Europejskiej – 37% unijnego Funduszu Odbudowy (750 mld €) jest przeznaczone na ochronę klimatu, a na finansowanie Europejskiego Zielonego Ładu UE przeznaczy 30% budżetu.

Co Go4Energy może dla Państwa zrobić?

Naszym klientom oferujemy przede wszystkim wsparcie przy realizacji pomysłów związanych z działalnością firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez:

 • opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju dopasowanej do konkretnego klienta
 • identyfikację i weryfikację wskaźników wymaganych dla danej branży w Taksonomii UE w celu potwierdzenia zrównoważonego charakteru inwestycji zgodnie z unijnymi wymogami zarówno dla budynków istniejących jak i nowych
 • analizę wskaźników środowiskowych ze wskazaniem sposobów ich poprawy (np. polepszenie efektywności energetycznej budynków)
 • przygotowanie strategii dojścia do neutralności klimatycznej firmy;
 • przeprowadzenie analizy wpływu certyfikacji BREEAM, LEED i WELL na Taksonomię
 • doradztwo dotyczące regulacji UE w zakresie zmian klimatycznych

Jeśli potrzebujecie Państwo wsparcia w procesie raportowania, zapraszamy do kontaktu. Nasi eksperci zapewnią Państwa organizacji fachowe doradztwo i wsparcie na każdym etapie tego procesu.