Centrum Praskie Koneser

Mamy zaszczyt poinformować, że inwestycja Centrum Praskie Koneser otrzymała certyfikat BREEAM New Construction na poziomie Excellent. Firma Go4Energy odpowiadała za wykonanie następujących analiz dodatkowych dla budynków biurowych i usługowych objętych certyfikacją BREEAM NC 2013: Ene 1 – analiza zużycia energii, Ene 4 – analiza odnawialnych i niskoemisyjnych źródeł energii, Man 5 – analiza kosztów cyklu życia (LCC), Mat 1 – analiza zastosowanych materiałów budowlanych.

Celem analizy Ene 1 jest stworzenie modelu komputerowego budynku, a na jego podstawie określenie symulacyjnego zużycia energii. Model budynku jest tworzony dla określonej strefy klimatycznej wraz z uwzględnieniem szczegółowych danych pogodowych oraz w oparciu o dane projektowe. Symulacje energetyczne przeprowadza się metodą godzinową, a otrzymane wyniki porównuje się z tzw. budynkiem referencyjnym, stworzonym na podstawie polskich przepisów. Dzięki temu możliwe staje się oszacowanie oszczędności energetycznych wymaganych przez kredyt Ene 1. Wykonanie analizy energetycznej Ene 1 pozwala na uzyskanie do 15 kredytów w procesie certyfikacji BREEAM.

Analiza Ene 4 ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków poprzez zastosowanie odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii. Wykorzystanie najnowocześniejszych dostępnych programów symulacyjnych pozwala określić zużycie energii przez poszczególne, możliwe do zastosowania technologie. W ramach opracowania przeprowadza się analizy  zastosowania  odnawialnych  lub  niskoemisyjnych  źródeł  energii w budynku zawierające:

-analizę wyboru możliwych do zastosowania odnawialnych źródeł energii

-analizę ekonomiczną,  energetyczną  i  ekologiczną  dla  wybranych  odnawialnych źródeł energii oraz czas zwrotu poszczególnych rozwiązań.

Analiza Man 5 pozwala na optymalizację i wybór najkorzystniejszych kosztowo rozwiązań w całym cyklu życia budynku. Przekłada się to również na uzyskanie dodatkowych punktów w certyfikacji BREEAM. W ramach opracowania wykonywana jest analiza ekonomiczna w kosztach stałych i zdyskontowanych dla okresu co najmniej 40 lat, a najlepiej 60 lat i obejmuje ona koszty występujące w trzech podstawowych fazach cyklu życia:

-budowa – koszty inwestycyjne

-funkcjonowanie – koszty energii, sprzątania, zarządzania

-utrzymanie – koszty napraw i wymian

Analizy LCC powinny obejmować przynajmniej dwa z wymienionych elementów budynku: obudowa, systemy, wykończenie powierzchni wewnętrznych, przestrzeń zewnętrzna, szkielet budynku.

Analiza Mat 1 to ocena wpływu na środowisko materiałów użytych do wzniesienia budynku. Podlega jej cały cykl życia materiałów zastosowanych w budynku, począwszy od etapu produkcji/ wydobycia surowców budowlanych oraz ich transportu, przez użytkowanie i konserwacje, aż po wykorzystanie energii, wody oraz utylizację odpadów. Analiza ta ma na celu zmniejszenie szkodliwego wpływu na środowisko i daje możliwość uzyskania 6 punktów w procesie certyfikacji BREEAM International 2013.

W procesie certyfikacji wysoko oceniona została m.in. doskonała lokalizacja w pobliżu ważnych węzłów komunikacyjnych, infrastruktura parkingowa i rowerowa oraz innowacyjne rozwiązania proekologiczne – planowanie zieleni, monitoring zużycia wody i energii elektrycznej. Gratulujemy!

Więcej informacji o usługach wykonywanych przez Go4Energy dostępne na stronie: http://g4e.pl/nasze-uslugi/