Jak działamy?

Jak działamy?

Nasze wartości

Pasja Ι Partnerstwo Ι Zaangażowanie Ι Przejrzystość  Ι Szacunek

Nasza firma Go4Energy główny nacisk kładzie na budowanie zaufania pomiędzy klientem i konsultantem. Jedynie wiarygodne i pełne informacje mogą stanowić podstawę do odpowiedzialnego konsultingu, który w powiązaniu z innymi strategiami w firmie, może przynieść oczekiwane rezultaty.

Forma działalności

Nasza firma prowadząca doradztwo nieruchomościowe w zakresie szeroko pojętej oszczędności energii, zapewnia kompetentne, obiektywne i bezstronne porady, profesjonalne informacje i trafne rozstrzygnięcia.

Pracujemy w oparciu o umowę konsultingową, której przedmiotem jest odpłatne świadczenie przez konsultanta na rzecz klienta usług doradczych, do których zaliczamy:

 • specjalistyczne informacje, mające znaczenie dla zlecającego,
 • opracowanie (przetwarzanie) uzyskanych danych,
 • dokonanie czynności o charakterze diagnostycznym,
 • formułowanie zaleceń,
 • udzielanie porad natury specjalistycznej.

Działamy wspólnie z klientem określając:

 • cel (ilościowy lub jakościowy),
 • kryteria oceny,
 • interpretację wyników.

Oferta Go4Energy skierowana jest do firm z rynku nieruchomości, które:

 • posiadają długoterminowe strategie rozwoju lub pracują nad ich wypracowaniem,
 • wdrażają dobre praktyki biznesowe oparte na społecznej odpowiedzialności – Corporate Social Responsibility (CSR),
 • ekonomiczne wyniki osiągają poprzez prowadzenie etycznego biznesu,
 • wprowadzają zasady zrównoważonego rozwoju w zakresie nowych rozwiązań technicznych i nowych technologii.

Dlaczego tylko powyższe podmioty są w kręgu zainteresowań naszej firmy jako potencjalni klienci? W naszej opinii jedynie świadomi gracze na rynku nieruchomości dostrzegają konieczność działań ukierunkowanych na zrównoważony rozwój, mający oczywiście ekonomiczne uzasadnienie.

Nasi klienci:

 • Deweloperzy
 • Agencje Nieruchomości
 • Właściciele Nieruchomości
 • Generalni Wykonawcy
 • Firmy Zarządzające Projektem Budowlanym
 • Firmy Zarządzające Nieruchomościami
 • Najemcy Powierzchni Biurowych, Handlowych i Magazynowych
 • Firmy Architektoniczne
 • Jednostki Administracji Terenowej
 • Firmy Konsultingowe
 • Firmy Szkoleniowe