MOKOTÓW NOVA

 
Park Mokotów Nova, mokotów nova, ghelamco, go 4 energy INWESTOR:

Ghe­lam­co Poland Sp. z o.o.

ZAKRES PRAC:
Opra­co­wa­nie Doku­men­ta­cji Gre­en Buil­ding

TERMIN REALIZACJI:
Zre­ali­zo­wa­ny 2011 r.

MIEJSCE:

War­sza­wa