MARYNARSKA POINT

 
Budynek Marynarska Point, marynarska point, commissioning, go 4 energy INWESTOR:

Skan­ska Pro­per­ty Poland Sp z o.o.

ZAKRES PRAC:
Prze­pro­wa­dze­nie pro­ce­su Com­mis­sio­nin­gu

TERMIN REALIZACJI:

Zre­ali­zo­wa­ny

MIEJSCE:

War­sza­wa