Lipiński Passage

INWESTOR:

Union Inve­st­ment Real Esta­te GmbH

ZAKRES PRAC:

Cer­ty­fi­ka­cja BREEAM In-Use

TERMIN REALIZACJI:
2017 r.

MIEJSCE:

War­sza­wa