JASNA 26

 
JASNA 26, breeam INWESTOR:

Mer­ma­id Pro­per­ties Sp. z o.o.

ZAKRES PRAC:
Prze­pro­wa­dze­nie pro­ce­su cer­ty­fi­ka­cji BREEAM,

Jedy­ny budy­nek w Pol­sce z cer­ty­fi­ka­tem BREEAM Inter­na­tio­nal New Con­struc­tion 2013

TERMIN REALIZACJI:
2015 r.

MIEJSCE:

War­sza­wa