ATRIUM CENTRUM

 
Atrium Centrum, certyfikat breem in-use INWESTOR:

Skan­ska Pro­per­ty Poland Sp z o.o.

ZAKRES PRAC:
Prze­pro­wa­dze­nie pro­ce­su cer­ty­fi­ka­cji BREEAM In-Use

TERMIN REALIZACJI:
2014 r.

MIEJSCE:

War­sza­wa