Cykl #Go4ESG – Taksonomia UE

Cykl #Go4ESG – Taksonomia UE

Taksonomia UE jest systemem klasyfikacji wprowadzającym jednolite kryteria, pozwalające na ocenę, czy dana działalność może zostać uznana za zrównoważoną. Jej celem jest skierowanie przepływu prywatnego kapitału do inwestycji, które są przyjazne dla klimatu i środowiska.

Aby działalność gospodarcza została uznana za zrównoważoną, musi ona wnosić znaczny wkład w jeden z sześciu celów i jednocześnie nie wyrządzać znaczącej szkody pozostałym celom. Obowiązek raportowania zgodności z Taksonomią największe firmy mają od 1 stycznia 2022  roku.

Wpływ Taksonomii UE na rynek nieruchomości

Taksonomia UE spowoduje istotne zmiany na rynku nieruchomości. Nowa regulacja unijna ma zainicjować:

 • ułatwienie pozyskiwania środków na projekty wspierające zrównoważony rozwój,
 • spadki wartości nieruchomości niezgodnych z Taksonomią,
 • przyspieszenie rozwoju gospodarki cyrkularnej w budownictwie.

Wymagania dla nowych budynków stawiane przez Taksonomię

Taksonomia wprowadza wiele wymagań dla zrównoważonych inwestycji. Zgodnie z aktami delegowanymi, aby nowe budynki miały istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu muszą mieć niższe zapotrzebowanie na energię pierwotną (co najmniej 10% mniej niż wymogi krajowe) oraz dla budynków o powierzchni większej niż 5000 m2: posiadać wyniki badań szczelności powietrznej, integralności termicznej lub wad progów wewnętrznych i kalkulację współczynnika globalnego ocieplenia w cyklu życia budynku.

Aby nowe budynki miały istotny wkład w dostosowanie się do zmian klimatycznych muszą wprowadzić adaptacje, które w znaczący sposób redukują najważniejsze zagrożenia klimatyczne, które są istotne dla budynku.

Ponadto, budynki muszą wprowadzić szereg rozwiązań, aby nie szkodzić w pozostałych pięciu celach. Te wymogi to m.in.: instalacje sanitarne oszczędnego zużycia oraz plan oszczędności zużycia na etapie budowy, min. 70% odpadów z budowy możliwe do ponownego wykorzystania, projekt dostosowany do demontażu i adaptacji, brak szkodliwych materiałów, lokalizacja poza gruntami rolnymi, leśnymi i zagrożonych gatunków.

Renowacja i zakup budynków a Taksonomia

Obecnie dysponujemy również kryteriami technicznymi (do 2 pierwszych celów) dotyczącymi renowacji istniejących budynków oraz nabywania nieruchomości.

Renowacje budynków muszą mieć istotny wkład w adaptację do zmian klimatu lub mitygację zmian klimatu oraz wprowadzać rozwiązania ograniczające zużycie wody, niebezpieczne substancje tj. formaldehyd i wspomagać zamknięty obieg zasobów.

Nabywane nieruchomości muszą mieć istotny wkład w adaptację do zmian klimatu lub mitygację zmian klimatu oraz charakteryzować się wysoką efektywnością energetyczną (budynki wzniesione przed 31 grudnia 2020 r.) lub niskim zapotrzebowanie na energię pierwotną (wzniesionych po 31 grudnia 2020 r.).

System taksonomii w rozbudowie

Planowane jest stworzenie „brązowej taksonomii”, która będzie klasyfikować działalności gospodarcze wpływające negatywnie na klimat i środowisko. Rozpoczęły się także prace nad „taksonomią społeczną”, która będzie charakteryzować działania inkluzywne i zrównoważone społecznie. Finalnie akty prawne mają tworzyć spójny system Taksonomii, uwzględniający wszystkie obszary ESG.

Co Go4Energy może dla Państwa zrobić?

Naszym klientom oferujemy przeprowadzenie analizy zgodności inwestycji z Taksonomią UE:

 • analiza zgodności z Taksonomią UE dla nowych budynków,
 • analiza zgodności z Taksonomią UE dla renowacji budynków.

Wspieramy również realizację działań z zakresu ESG oraz zrównoważonego rozwoju:

 • tworzenie raportów ESG dla budynków oraz organizacji,
 • kalkulacje śladu węglowego budynku oraz organizacji,
 • przygotowanie strategii dekarbonizacji,
 • przygotowanie strategii dojścia do neutralności klimatycznej firmy,
 • opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju dopasowanej do konkretnego klienta,
 • identyfikację i weryfikację zgodności z Taksonomią UE w celu potwierdzenia zrównoważonego charakteru inwestycji zgodnie z unijnymi wymogami zarówno dla budynków istniejących jak i nowych,
 • przeprowadzenie analizy wpływu certyfikacji BREEAM, LEED i WELL na Taksonomię,
 • doradztwo dotyczące regulacji UE w zakresie zmian klimatycznych.

Jeśli potrzebujecie Państwo wsparcia w procesie obliczania śladu węglowego budynku czy organizacji, zapraszamy do kontaktu. Nasi eksperci zapewnią Państwa organizacji fachowe doradztwo i wsparcie na każdym etapie tego procesu