WELL Health and Safety w pigułce

WELL Health and Safety w pigułce

Zastanawiasz się, jak wygląda proces ratingu WELL Health and Safety i co to takiego?  To dobrze trafiłeś/aś!  W naszym artykule znajdziesz najważniejsze informacje odnośnie do procesu ubiegania się o rating WELL Health and Safety. Jeżeli chcesz poznać więcej szczegółów, to zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami z działu WELL! 

System oceny WELL Health and Safety Rating (WELL HSR) to niezależny system przeznaczony dla wszystkich typów budynków. Został stworzony w 2020 by wspierać i promować najlepsze praktyki organizacyjne, skupione na zwiększeniu odporności na współczesne i przyszłe zagrożenia w tym COVID-19.

Jest do narzędzie stworzone przez WELL Building Institute, tę sama instytucję która jest odpowiedzialna za WELL Building Standard – obecnie uznany standard certyfikacji zdrowia i dobrego samopoczucia w budynkach. WELL HSR może być przeprowadzany niezależnie lub równolegle z WELL Building Standard.

Podczas procesu WELL HSR ocenia się budynek pod względem poniższych wymagań:

 • Procedury utrzymania czystości i sanityzacji (poprawa utrzymania czystości, redukcja powierzchni dotykanych)
 • Plany gotowości wobec sytuacji kryzysowych (stworzenie planu zarządzania kryzysowego, zapewnienie sprzętu ratunkowego)
 • Zasoby Opieki Zdrowotnej (zapewnienie urlopów chorobowych, dodatkowe świadczenia zdrowotne)
 • Zarządzania jakością wody i powietrza (ocena wentylacji, monitoring jakości powietrza i wody)
 • Zaangażowanie i Komunikacja z Interesariuszami (promocja zdrowia, informacje o żywności)
 • Innowacje (propozycje nowych pomysłów)

Każde z wymienionych wymagań zawiera jeden lub więcej tzw. „kredytów” WELL możliwych do uzyskania po przedstawieniu odpowiedniej dokumentacji udowadniającej, że projekt spełnia dane wymagania. Z ponad 20 kryteriów system wymaga spełnienia przynajmniej 15.

Sam proces ratingu składa się z 5 etapów:

 • Rejestracja – na początku należy zdeklarować chęć uzyskania ratingu dla danego obiektu lub grupy obiektów poprzez platformę cyfrową WELL
 • Weryfikacja załączonej dokumentacji – po złożeniu kompletu wymaganej dokumentacji, należy pozytywnie przejść weryfikację dokumentacji, weryfikator może poprosić o jej doprecyzowanie lub uzupełnienie
 • Raport WELL HSR – po weryfikacji jednostka certyfikująca sporządza raport potwierdzający spełnienie wymagań
 • Nadanie Ratingu WELL HSR – po akceptacji Raportu zostaje nadany Rating i uzyskuje się certyfikat oceny WELL HSR
 • Odnowienie Ratingu – aby utrzymać status obiektu z ratingiem należy co roku uiścić opłatę oraz przestrzegać zasad raportowania i aktualizacji dokumentów

Dzięki WELL HSR użytkownicy mogą realizować strategie, które obrazują ich specyficzne potrzeby i cele, z możliwością dostosowania ich podejścia. Jest to również pomoc w efektywnym rozwoju oraz wdrożeniu planów ochrony użytkowników przed współczesnymi i przyszłymi zagrożeniami.

Zapraszamy do współpracy!

Certyfikacja WELL, WELL HSR