Go4Energy Sygnatariuszem Karty Różnorodności

Go4Energy Sygnatariuszem Karty Różnorodności

W roku 2021 firma Go4Energy została Sygnatariuszem Karty Różnorodności.Karta jest zobowiązaniem, podpisywanym przez organizacje, które decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość firmy do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania.
W naszym otoczeniu nie ma miejsca na dyskryminację, więc zdecydowaliśmy się na implementację tego narzędzia aby działać na rzecz spójności i równości społecznej.
Więcej informacji o tej inicjatywie znajdziecie na stronie Forum Odpowiedzialnego Biznesu https://lnkd.in/eqSJMXXc