Cykl #Go4ESG – Zrównoważone biura, czyli jakie?

Cykl #Go4ESG – Zrównoważone biura, czyli jakie?
Wnętrza budynków biurowych mają ogromny wpływ na samopoczucie użytkowników oraz ich efektywność pracy. Zrównoważone budynki biurowe muszą zapewniać komfortowe i przyjazne przestrzenie do pracy. Istotne jest także, aby jak najbardziej ograniczały swój negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Aby biuro mogło zostać nazwane zrównoważonym, musi odpowiadać konkretnym standardom i wymogom użytkowym, takim jak m.in:

 • zapewniać użytkownikom odpowiednio dobrą jakość powietrza wewnątrz biura. Można ją kontrolować dzięki zamontowaniu czujników jakości powietrza. Komfort pracy polepsza także możliwość otwarcia okien i przewietrzenia pomieszczeń oraz skuteczna wentylacja, cały czas dostarczająca do wnętrza świeże powietrze.

Takie systemy certyfikacji jak BREEM, LEED czy WELL przykładają bardzo dużą wagę do jakości powietrza w budynku.

 • przestrzenie biurowe powinny być przyjazne akustycznie. Wpływ na akustykę mają przede wszystkim odpowiednia aranżacja wnętrz i właściwe rozplanowanie przestrzeni. Hałas w miejscu pracy jest jednym z kluczowych problemów biur. Powoduje on u pracowników zmęczenie i kłopoty z koncentracją.
 • zapewniać dostęp światła dziennego i posiadać odpowiednie oświetlenie – energooszczędne i jak najbardziej zbliżone do naturalnego. Ponadto zapewniona powinna zostać możliwość ręcznego regulowania oświetlenia na stanowisku pracy. Zapewnienie dużej dostępności okien to kolejne rozwiązanie poprawiające warunki świetlne biura. Optymalne oświetlenie jest kluczowe w kwestii dobrego samopoczucia użytkowników oraz ograniczania nadmiernego zużycia energii elektrycznej.
 • posiadać odpowiedni komfort termiczny. Temperatura w biurze ma ogromny wpływ na efektywność pracy i komfort pracowników. W przypadku zbyt wysokiej temperatury pracownicy będą odczuwać zmęczenie, natomiast jeżeli temperatura będzie zbyt niska, będą oni mieli problemy z koncentracją. Temperatura w biurze powinna być stale kontrolowana i optymalizowana.
 • obecność natury w biurze stanowi nie tylko bardzo ważny element wystroju. Poprzez kontakt z roślinnością poprawia się komfortu psychiczny pracowników oraz polepsza ich samopoczucie. Rośliny stwarzają przyjazną atmosferę i wyciszają, co pozwala redukować stres pracowników. Ponadto wpływają na parametry środowiska biurowego oraz jego akustykę.
 • zapewniać infrastrukturę dla rowerzystów obejmującą szatnie, prysznice oraz miejsca postojowe dla rowerów. Jest to wymóg obecny we wszystkich systemach certyfikacyjnych, jak LEED czy BREEAM. Dojazd do miejsca pracy rowerem nie tylko poprawia zdrowie pracowników ale zmniejsza także generowana przez pojazdy zanieczyszczenia powietrza oraz redukuje ślad węglowy pracowników.
 • umożliwić personalizację miejsca pracy, co pozwala na dostosowanie parametrów przestrzeni, takich jak temperatura czy oświetlenie do potrzeb konkretnego pracownika. Najczęściej wykorzystywanym w tym celu narzędziem jest system BMS (Building Management System). Pozwala on na monitorowanie i zarządzanie instalacjami, przez co można bardziej efektywnie je wykorzystywać i oszczędzać energię elektryczną.
 • posiadać strategię zarządzania odpadami, która jest niezbędne w celu ograniczania powstających w biurze odpadów i właściwej ich segregacji. W celu skutecznego zarządzania niezbędne jest ustanowienie strategii przechowywania i segregowania odpadów oraz stałe monitorowanie postępów w redukowaniu generowanych odpadów.
 • posiadać procedury zakupów artykułów biurowych i sprzętu biurowego, które pozwolą ograniczać negatywny wpływ na środowisko, poprzez zakupy z odpowiedzialnych, certyfikowanych źródeł. Ponadto będą one redukować zakupy produktów jednorazowego użytku oraz redukować ryzyko niepotrzebnych zakupów.

Co Go4Energy może dla Państwa zrobić?

Naszym klientom oferujemy:

 • audyty efektywności energetycznej
 • badania jakości powietrza wewnętrznego i zewnętrznego
 • badania mikrobiologiczne powietrza
 • analizy akustyczne
 • pomiary w ramach systemów certyfikacji LEED, BREEAM, GBSA
 • certyfikacja BREEAM, LEED, WELL
 • analizy wykorzystania oświetlenia naturalnego w budynku (daylight)
 • analizy komfortu termicznego wewnątrz pomieszczeń

Wspieramy także realizację działań z zakresu ESG oraz zrównoważonego rozwoju:

 • opracowanie raportu ESG dla budynku
 • analizę wskaźników środowiskowych ze wskazaniem sposobów ich poprawy (np. polepszenie efektywności energetycznej budynku)
 • opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju
 • kalkulacje śladu węglowego budynku oraz organizacji
 • przeprowadzenie analizy wpływu certyfikacji BREEAM i LEED na Taksonomię

Zachęcamy do kontaktu, odpowiemy na wszelkie pytania oraz pomożemy dostosować rozwiązania najlepsze dla Państwa przedsiębiorstwa.