NEW!! – CONSULTING EPIDEMIOLOGICZNY

NEW!! – CONSULTING EPIDEMIOLOGICZNY

W zglobalizowanym świecie jest coraz większe ryzyko powstawania epidemii, które mogą rozpowszechniać się na całym świecie. Takie pandemie mogą powodować poważne zakłócenia w życiu społecznym, jak i gospodarce poszczególnych krajów. Biznes jest szczególnie wrażliwy na tego typu perturbacje zarówno ze względu na opóźnienia w łańcuchu dostaw, absencję pracowników, jak i z powodu utraty zaufania klientów.

Dzięki fachowej wiedzy oraz podejmowaniu odpowiednich decyzji, można dobrze przygotować swoją organizację na taki scenariusz. Aby chronić ciągłość działania firmy podczas epidemii, na przykład takiej jak COVID-19, oferujemy fachowe doradztwo oparte na rzetelnych źródłach naukowych oraz na naszym międzynarodowym doświadczeniu.

Możemy zapewnić Państwu:

 • Rzetelne i aktualne informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej oraz ryzyka jakie może ona nieść dla biznesu
 • Doradztwo ekspertów w zakresie zmniejszania ryzyka epidemiologicznego
 • Doradztwo przy tworzeniu Business Continuity Plans oraz procedur prewencyjnych
 • Szkolenie pracowników

Aby przygotować Państwa firmę proponujemy 5‑stopniowe podejście:

 1. Bądź dobrze poinformowany- posiadaj dostęp do rzetelnych, naukowych informacji dotyczących zagrożenia epidemiologicznego, które będą przedstawione w sposób zrozumiały dla Twoich pracowników.
 2. Przygotuj firmowy Plan Przygotowania na Epidemię (Epidemic Preparedness Plan) – obejmuje to ocenę istniejących planów, identyfikację ryzyk i zagrożeń, zasobów, przegląd przepisów i kodeksów, szkolenia i komunikację.
 3. Oceń swój Plan Ciągłości Działania (Business Continuity Plan) na wypadek epidemii/pandemii.
 4. Edukuj swój personel i przetestuj swój Plan Przygotowania na Epidemię (Epidemic Preparedness Plan).
 5. Komunikuj się na każdym etapie działania.

Produkty oraz usługi

Monitoring zagrożeń

W przypadku zagrożeń epidemiologicznych, większość firm ma problem w odróżnieniu faktów od fake newsów. Potrzebne jest doświadczenie, aby móc rozróżnić oraz zinterpretować tysiące sygnałów, które mogą pojawiać się w danym regionie, kraju czy kontynencie.

Nasza firma oferuje dostęp do subskrypcji raportów Monitoring and Advice. Trzymamy rękę na pulsie i śledzimy epidemiologię chorób zakaźnych na całym świecie. Raporty pisane są prostym, przystępnym językiem. Zwierają również interpretację danych pod kątem prowadzenia biznesu. Raporty wysyłane są na skrzynkę emailową.

Ocena Business Continuity Plans oraz Epidemic Preparedness Plan

Czy Państwa firma posiada Plan Ciągłości Działania? Jeśli tak, to czy uwzględnia on epidemię/pandemię i jej wpływ na działanie biznesu?

Oferujemy wsparcie w opracowaniu Planów Ciągłości Działania firmy na wypadek epidemii/pandemii oraz audyt, ćwiczenia, szkolenie i ocenę Planów Przygotowania na Epidemię (Epidemic Preparedness Plan).

Komunikacja

Nasz specjalista ds. komunikacji może wspomóc Państwa firmę w tworzeniu jasnych, zwięzłych komunikatów dla pracowników, dostawców i klientów, tak aby wspomóc zapewnienie ciągłości działania firmy.

Szkolenia i ćwiczenia

Być może twoja firma ma już gotowe plany, ale jak mówią papier jest cierpliwy”. Plany są dobre, tylko wtedy gdy sprawdzają się w praktyce. Nikt nie chce w czasie kryzysu odkryć, że jego plany były nieefektywne.
Dlatego oferujemy pomoc w przetestowaniu Planów Przygotowania na Epidemię. To umożliwi identyfikację słabych punktów oraz umożliwi ich poprawę. Jeśli najsłabszym ogniwem okaże się edukacja twoich pracowników, zaproponujemy odpowiednie szkolenia.

Co zyskujesz współpracując z nami?

 • Międzynarodowe doświadczenie oraz lokalne ekspertyzy
 • Unikalne połączenie wiedzy naukowej, zrozumienie biznesu oraz przystępny język komunikacji
 • Plan Przygotowania na Epidemię dopasowany do Państwa firmy lub instytucji
 • Zaufanie oraz dyskrecję – bo wiemy, jak ważne są one podczas omawiania ciągłości biznesowej

Kim jesteśmy?

Aleksandra Polkowska-Kramek specjalizuje się w epidemiologii chorób zakaźnych. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu i koordynacji badań epidemiologicznych. Ukończyła 2 letni European Programme for Intervention Epidemiology Training (EPIET) w Helsinkach. Aktualnie kończy doktorat z epidemiologii na Uniwersytecie w Tampere, w Finlandii. Pracowała w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego-Państwowym Zakładzie Higieny oraz Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób w Sztokholmie. Aleksandrę cechuje unikalne połączenie wiedzy naukowej z doświadczeniem biznesowym. Obecnie pracuje w GO4Energy jako specjalista ds. Bezpieczeństwa mikrobiologicznego. GO4Energy wykonuje m.in. analizy jakości środowiska wewnętrznego, w tym prowadzi również badania mikrobiologiczne. Dzięki elastycznej współpracy z siecią specjalistów, GO4Energy jest w stanie stworzyć ad hoc zespoły oraz konsorcja, które zaproponują rozwiązania
z zakresu zdrowia publicznego. Nasi partnerzy należą do sieci ekspertów w zakresie kontroli i zapobiegania chorób, oceny ryzyka, komunikacji, szkoleń oraz tworzenia polityki zdrowotnej.

Zainteresowanych współpracą prosimy o przesłanie zapytania na adres: salesandmarketing@g4e.pl