Partnerstwo na rzecz dostępności

Partnerstwo na rzecz dostępności

W dniu 3 lipca 2018 roku w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju podpisaliśmy Partnerstwo na rzecz dostępności, którego celem jest współpraca w ramach Programu Dostępność Plus. Deklaracja sygnowana została również przez Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Wspierania Budownictwa Zrównoważonego, którego firma Go4Energy jest współzałożycielem.

Ideą przewodnią partnerstwa jest stworzenie platformy wymiany wiedzy merytorycznej pomiędzy podmiotami, stowarzyszeniami, firmami, organizacjami, działającymi w zakresie szeroko pojmowanej dostępności. Podpisanie porozumienia stanowi oficjalne potwierdzenie, że Go4Energy będzie kierować się ideą dostępności, wpływając na otoczenie poprzez usługi świadczone dla branży nieruchomości i budownictwa.

– Jako firma odpowiedzialna społecznie i zaangażowana w różnego rodzaju inicjatywy, cieszymy się z szansy wspierania programu Dostępność Plus. Szczególnie cenna wydaje się możliwość wykorzystania doświadczeń, związanych z certyfikacją budynków w tym nieco szerzej pojmowanym pojęciu zrównoważonego rozwoju, obejmującym także ich dostępność. Wartości, którymi kierujemy się w naszej codziennej pracy i cele rozwoju, które sobie wyznaczamy są w pełni zgodne z programem. Podpisanie deklaracji traktujemy jako motywację do poszerzania naszej działalności o usługi na rzecz niwelowania barier architektonicznych nowopowstających budynków. – przedstawia Piotr Bartkiewicz, Partner Zarządzający Go4Energy i członek zarządu Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Wspierania Budownictwa Zrównoważonego.

Go4Energy to niezależna spółka doradcza, obecna na rynku od 2008 roku i z doświadczeniem w realizacji usług na projektach o łącznej powierzchni 5 mln m2. Działając w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju, opracowuje długoterminowe projekty zarządzania energią w nieruchomościach i zapewnia doradztwo związane z racjonalizacją inwestycji na etapie koncepcyjnym, projektowym i eksploatacyjnym. Firma prowadzi procesy certyfikacji ekologicznych nowopowstających, modernizowanych i istniejących obiektów w systemach BREEAMLEEDWELL i Green Building Standard. Dostarcza też usługi commissioningu i modelowania, przeprowadza audyty energetyczne i badania jakości powietrza wewnętrznego.

Firma Go4Energy jest też współzałożycielem Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Wspierania Budownictwa Zrównoważonego, które powstało w 2014 roku z inicjatywy firm z branży nieruchomości. W ramach działalności, organizacja prowadzi szkolenia z systemów certyfikacji oswbz.org/szkolenia-planowane/, koordynuje projekt raportu Zużycie energii w budynkach biurowych” oswbz.org/raporty/ oraz nadzoruje certyfikację budynków w polskim systemie Green Building Standard. OSWBZ nieustannie włącza się też w różnego rodzaju inicjatywy. W tym roku jest to wspieranie walki ze smogiem poprzez patronat filmu dokumentalnego Smog Wars”, wspieranie kobiet w branży poprzez patronat konkursu Top Woman in Real Estate”. Na stałe zapewnia też partnerstwo merytoryczne konferencji i wydarzeń branżowych.

Więcej informacji o programie Dostępność Plus na stronie: miir.gov.pl