Panattoni Park Pruszków z certyfikatem BREEAM

Panattoni Park Pruszków z certyfikatem BREEAM

Panattoni Park Pruszków Hala A to kolejny obiekt magazynowy w Polsce, który uzyskał zielony certyfikat BREEAM na poziomie Good. Firma Go4Energy odpowiada za proces certyfikacji inwestycji wraz z wykonaniem analiz zastosowanych materiałów budowlanych i komfortu termicznego. W kolejce czekają teraz Hale B i C, które powinny otrzymać certyfikaty jeszcze w tym roku.

Panattoni Park Pruszków II to projekt 3 hal magazynowych o łącznej powierzchni 69 313 m², które powstaną na działce wielkości ok 91 500 m². Będą to budynki klasy A, oferujące najwyższą jakość powierzchni magazynowo-biurowej, dostosowane do potrzeb klientów z różnych branż. Idealna lokalizacja parku bezpośrednio przy węźle autostrady A2 oraz niedaleko drogi krajowej numer 2 stwarza optymalne warunki dla dystrybucji na rynek Polski centralnej.

Inwestycja powstała na terenie poprzednio zagospodarowanym, co jest dodatkowo punktowane przez certyfikację BREEAM. Pozostałości po dawnej fabryce w postaci fundamentów i powierzchni utwardzonych zostały pokruszone i ponownie wykorzystane jako warstwa wzmacniająca parametry podłoża pod projektowanymi obiektami. Dodatkowo należy zwrócić uwagę iż realizacja inwestycji przyczyniła się do poprawy wartości ekologicznej działki. Zwiększony został udział powierzchni zielonych w stosunku do pierwotnego zagospodarowania terenu, co obok potwierdzenia ekologa, stanowi dodatkowy dowód na dbałość inwestora o zmniejszenie wpływu inwestycji na środowisko naturalne.”- mówi Piotr Mokrzański, BREEAM International NC Assessor, Senior Project Manager z Go4Energy.

Certyfikat BREEAM

BREEAM (ang. Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) to brytyjski, uznany międzynarodowo, system ekologicznej oceny budynków, którego celem jest popularyzacja dobrych praktyk w dziedzinie zielonego budownictwa. Spełnienie jego wymogów stanowi niezależne potwierdzenie wysokiego standardu obiektu i umożliwia jego ocenę pod kątem wpływu na środowisko oraz przyszłych użytkowników.

Budynek podlega ocenie w kategoriach związanych z różnymi aspektami jego funkcjonowania, poczynając od dostępności transportu, poprzez rodzaj i sposób pozyskania materiałów wykorzystanych do budowy, ilość światła dziennego akustykę, jakość powietrza we wnętrzu, a na efektywności energetycznej kończąc. Oceniane są rozwiązania związane z zarządzeniem otoczeniem, zużyciem energii świetlnej oraz emisją dwutlenku węgla, wewnętrzne i zewnętrzne czynniki wpływające na komfort użytkowników, wpływ na zanieczyszczenie powietrza i wody, lokalizacja, zagospodarowanie terenów zielonych, stosowanie materiałów pozyskanych z legalnych i lokalnych źródeł, zastosowanie rozwiązań ograniczających zużycie wody.