Jak działamy?

Nasza firma Go4Energy główny nacisk kładzie na budowanie zaufania pomiędzy klientem i konsultantem. Jedynie wiarygodne i pełne informacje mogą stanowić podstawę do odpowiedzialnego konsultingu, który w powiązaniu z innymi strategiami w firmie, może przynieść oczekiwane rezultaty.

 

Forma działalności

 

Nasza firma prowadząca doradztwo nieruchomościowe w zakresie szeroko pojętej oszczędności energii, zapewnia kompetentne, obiektywne i bezstronne porady, profesjonalne informacje i trafne rozstrzygnięcia.

Pracujemy w oparciu o umowę konsultingową, której przedmiotem jest odpłatne świadczenie przez konsultanta na rzecz klienta usług doradczych, do których zaliczamy:

  • specjalistyczne informacje, mające znaczenie dla zlecającego,
  • opracowanie (przetwarzanie) uzyskanych danych,
  • dokonanie czynności o charakterze diagnostycznym,
  • formułowanie zaleceń,
  • udzielanie porad natury specjalistycznej.

 

Działamy wspólnie z klientem określając:

  • cel (ilościowy lub jakościowy),
  • kryteria oceny,
  • interpretację wyników.

 

Zapewniamy:

  • neutralność,
  • obiektywizm

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o świadczonych przez nas usługach? Przejdź do zakładki usługi lub skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.