Spotkanie Partnerów BMSCare

Spotkanie Partnerów BMSCare

W tym tygodniu, w siedzibie SKANSKA odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu BMSCare realizowanego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020. Spotkanie poprowadził Kierownik zespołu badawczego prac B+R, Piotr Bartkiewicz razem z Kierownikiem zarządzającym projektem, Tomaszem Augustyniakiem. Zaprezentowany został, opracowany w Zadaniu 1 i 2, potencjał systemu BMSCare. Przedstawiono aktualny stan prac w projekcie zmierzający do uruchomienia wstępnej wersji technologii do zdalnego diagnozowania systemów BMS wypracowanej z partnerem technologicznym Transition Technologies na trzech układach HVAC. Dzięki współpracy z partnerami projektu – SKANSKA, Cushman & Wakefield i Loredo zaprezentowane działania projektowe znalazły potwierdzenie w oczekiwaniach liderów rynku nieruchomości. Bazując na przygotowanych rozwiązaniach możliwe staje się zatem stworzenie nowoczesnego rozwiązania obejmującego wspomaganie liderów budownictwa w zakresie jakości środowiska wewnętrznego jak i zużycia energii i szeroko rozumianej polityki zrównoważonego rozwoju. Niniejszy projekt, w opinii partnerów, dostarczając zaawansowane narzędzia do optymalizacji funkcjonowania budynków stanowić będzie ważny element wspomagający realizację tak wyznaczonych celów.

 

 

Zobacz wiecej