Primary school on Wspólna Street in Marki, Buliding A

Primary school on Wspólna Street in Marki, Buliding A