Ślad węglowy organizacji

Ślad węglowy organizacji

Ślad węglowy to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt.

Jednostką śladu węglowego jest ekwiwalent dwutlenku węgla (CO2e). Za jego pomocą na jednej skali możliwe jest przestawienie współczynnika globalnego ocieplenia GWP (z ang. Global Warming Potential) poszczególnych gazów cieplarnianych.

Dlaczego obliczać ślad węglowy?

Obliczanie i raportowanie śladu węglowego organizacji staje się obowiązkiem. Zgodnie z Dyrektywą o Raportowaniu w Zakresie Zrównoważonego Rozwoju (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive) w perspektywie kilku najbliższych lat obejmie on wszystkie firmy bez względu na sektor i rozmiar.

Coraz większe znaczenie przy wyborze kontrahentów mają dane niefinansowe, w tym ślad węglowy organizacji.

Co oferujemy?

Obliczenie śladu węglowego organizacji obejmujące wszystkie 3 zakresy:

Zakres 1 – emisje bezpośrednie

Zakres 2 – emisje pośrednie energetyczne

Zakres 3 – emisje pośrednie w łańcuchu wartości organizacji

Standard

Wykonujemy obliczenia śladu węglowego organizacji zgodnie ze standardem GHG Protocol.

W ramach usługi przygotujemy:

  • raport z obliczeń opisujący metodologię wykonanego projektu
  • rekomendacje dotyczące redukcji śladu węglowego
  • plik z obliczeniami pozwalający na własnoręczną aktualizację obliczeń w kolejnych latach
Dobrym pomysłem jest wcześniejsze przygotowanie się do wytycznych dyrektywy nawet w sytuacji, w której firma nie jest jeszcze objęta obowiązkiem raportowania informacji niefinansowych. Dlatego zapraszamy do współpracy już teraz.

Kontakt –Piotr Bartkiewicz 501 100 373  piotr.bartkiewicz@g4e.pl