T-Mobile Office Park

 
T-mobile Office Park INWESTOR:

Ghe­lam­co Poland Sp. z o.o.

ZAKRES PRAC:
Prze­pro­wa­dze­nie pro­ce­su Com­mis­sio­nin­gu

TERMIN REALIZACJI:
2015 r.

MIEJSCE:

War­sza­wa