Budynku C kompleksu biurowego Spark

 
spark, budynek c spark, commissioning INWESTOR:

Skan­ska Pro­per­ty Poland Sp z o.o.

ZAKRES PRAC:

Fun­da­men­tal oraz Enhan­ced Com­mis­sio­ning, Mode­lo­wa­nie ener­ge­tycz­ne One­Skan­ska powierzch­nia biu­ro­wa w budyn­ku Spark

TERMIN REALIZACJI:
Zre­ali­zo­wa­ny 2016 r.

MIEJSCE:

War­sza­wa