PAŁAC OPPERSDORFÓW

 
Pałac Oppersdorfów, go 4 energy, commissioning INWESTOR:

Skan­ska Pro­per­ty Poland Sp z o.o.

ZAKRES PRAC:
Prze­pro­wa­dze­nie pro­ce­su Com­mis­sio­nin­gu

TERMIN REALIZACJI:

w reali­za­cji

MIEJSCE:

Wro­cław