Osiedle Mickiewicza

INWESTOR:

Skan­ska Resi­den­tial Deve­lop­ment Poland Sp. z.o.o.

ZAKRES PRAC:

Pierw­sza w Pol­sce cer­ty­fi­ka­cja osie­dla miesz­ka­nio­we­go w Bre­eam.

TERMIN REALIZACJI:
2017 r.

MIEJSCE:

War­sza­wa