MALTA HOUSE

 
MALTA HOUSE, commissiong, green building, greenfm INWESTOR:

Skan­ska Pro­per­ty Poland Sp z o.o.

ZAKRES PRAC:
Wdro­że­nie usłu­gi Gre­enFM

Opra­co­wa­nie doku­men­ta­cji Gre­en Buil­ding,

Prze­pro­wa­dze­nie pro­ce­su Com­mis­sio­nin­gu,

TERMIN REALIZACJI:

2013 r.

MIEJSCE:

Poznań