Kopernik Office Buildings

 
INWESTOR:

RREEF Inve­st­ment GMBH Sp. z o. o. oddział w Pol­sce

ZAKRES PRAC:
Cer­ty­fi­ka­cja Bre­eam In-Use

TERMIN REALIZACJI:
2017 r.

MIEJSCE:

War­sza­wa