GREEN HORIZON

 
GREEN HORIZON INWESTOR:

Skan­ska Pro­per­ty Poland Sp z o.o.

ZAKRES PRAC:
Prze­pro­wa­dze­nie pro­ce­su Com­mis­sio­nin­gu

Wdro­że­nie usłu­gi Gre­enFM
TERMIN REALIZACJI:

2014 r.

MIEJSCE:

Łódź